Blog

Pár slov o firemní kultuře

Každá organizace, i ta nejmenší firma, se navenek i vůči vlastním zaměstnancům prezentuje. Jak se prezentuje, to je dáno její firemní kulturou. Firemní kulturu mají i ty firmy, které o ní výslovně nemluví nebo dokonce ani o její existenci neuvažují. Firemní kultura ovlivňuje ... čtěte více

První dojem na obchodní schůzce

Děláme na obchodního partnera na prvním jednání dobrý dojem? Při obchodním jednání, zejména jde-li o to získat zakázku, nestačí mít připravené pádné argumenty o kvalitě našeho produktu nebo služby, musíme je také dobře „prodat“, naše celkové vystupování musí na klienta udělat ... čtěte více

Kratší pracovní úvazky jsou atraktivní

Zkrácené pracovní úvazky jsou atraktivní nejenom pro zaměstnance, ale také pro zaměstnavatele Evropský trend na pracovním trhu je už dlouho nakloněn zaměstnávání pracovníků na zkrácenou dobu. V evropských podnicích všeho druhu pracuje téměř třetina všech zaměstnaných žen a asi ... čtěte více

Chráníte dost svá data?

Firmy dbají na bezpečnost. Svá pracoviště chrání bezpečnostními zámky nebo dveřmi, ke vchodům nebo i do svých prostor umísťují bezpečnostní kamery nebo průmyslovou televizi. Návštěvníkům brání v pořízení jakýchkoli záznamů jejich prototypů apod. Často ale podniky nevěnují ... čtěte více

Co je to CSR?

Společenská odpovědnost podniků = Corporate Social Responsibility Už i v České republice se stále častěji setkáváme s aktivitami, které se zkratkou označují jako CSR a projevují se jako nejrůznější formy společensky prospěšného chování podniků vůči různorodému spektru příjemců. ... čtěte více

S právníkem proti rodinným příslušníkům?

Někdy to opravdu jinak nejde. Na právníka se neobracíme jenom v situacích, kdy nás podrazí obchodní partner nebo když řešíme spor s nesnesitelným sousedem. Velmi často, bohužel, se na právní kancelář obracejí i manželé nebo jiní členové jedné rodiny. Také advokátní kancelář ... čtěte více

Loajalita zaměstnanců

Loajalita zaměstnanců je hodnota, o kterou může šéf i firma snadno přijít, ale není snadné ji vybudovat. Sami zaměstnanci jsou různí, jejich osobní vlastnosti nejsou samozřejmě na stejné úrovni. Ti přirozeně ukáznění, kteří mají vrozený nebo výchovou získaný respekt k autoritám, ... čtěte více

Přijímací pohovor z pohledu šéfa

Nové zaměstnance do týmu přijímá zpravidla majitel firmy, manažer nebo personalista s odborným šéfem, záleží na velikosti a struktuře firmy. U velkých firem je přijímací řízení většinou prováděno ve spolupráci odborného šéfa a personálního oddělení. Personalisté jsou odborně ... čtěte více

Komunikace změn ve firmě

Nepodceňujte krizovou komunikaci Ve firmách čas od času dochází ke změnám, které jsou přirozenou součástí jejich rozvoje. Změny se mohou dotýkat celkové dlouhodobé strategie, krátkodobé finanční nebo marketingové taktiky, inovace výrobních procesů, přesunu některých pracovišť ... čtěte více

Pečujete o své zaměstnance?

V dnešní době, kdy se naše ekonomika potýká s poměrně vysokou nezaměstnaností, je pochopitelné, že zaměstnanci považují za velkou výhodu už to, že získali práci. Často jsou lidé vděčni za jakoukoli práci i bez ohledu na dosažené vzdělání, dosavadní praxi nebo dopravní dostupnost ... čtěte více