Blog

Co je to CSR?

Společenská odpovědnost podniků = Corporate Social Responsibility Už i v České republice se stále častěji setkáváme s aktivitami, které se zkratkou označují jako CSR a projevují se jako nejrůznější formy společensky prospěšného chování podniků vůči různorodému spektru příjemců. ... čtěte více

S právníkem proti rodinným příslušníkům?

Někdy to opravdu jinak nejde. Na právníka se neobracíme jenom v situacích, kdy nás podrazí obchodní partner nebo když řešíme spor s nesnesitelným sousedem. Velmi často, bohužel, se na právní kancelář obracejí i manželé nebo jiní členové jedné rodiny. Také advokátní kancelář ... čtěte více

Loajalita zaměstnanců

Loajalita zaměstnanců je hodnota, o kterou může šéf i firma snadno přijít, ale není snadné ji vybudovat. Sami zaměstnanci jsou různí, jejich osobní vlastnosti nejsou samozřejmě na stejné úrovni. Ti přirozeně ukáznění, kteří mají vrozený nebo výchovou získaný respekt k autoritám, ... čtěte více

Přijímací pohovor z pohledu šéfa

Nové zaměstnance do týmu přijímá zpravidla majitel firmy, manažer nebo personalista s odborným šéfem, záleží na velikosti a struktuře firmy. U velkých firem je přijímací řízení většinou prováděno ve spolupráci odborného šéfa a personálního oddělení. Personalisté jsou odborně ... čtěte více

Komunikace změn ve firmě

Nepodceňujte krizovou komunikaci Ve firmách čas od času dochází ke změnám, které jsou přirozenou součástí jejich rozvoje. Změny se mohou dotýkat celkové dlouhodobé strategie, krátkodobé finanční nebo marketingové taktiky, inovace výrobních procesů, přesunu některých pracovišť ... čtěte více

Pečujete o své zaměstnance?

V dnešní době, kdy se naše ekonomika potýká s poměrně vysokou nezaměstnaností, je pochopitelné, že zaměstnanci považují za velkou výhodu už to, že získali práci. Často jsou lidé vděčni za jakoukoli práci i bez ohledu na dosažené vzdělání, dosavadní praxi nebo dopravní dostupnost ... čtěte více

Kritizujete? Motivujte!

Hodnocení, ať už pozitivní nebo negativní, je přirozenou součástí komunikace mezi manažerem a jeho podřízenými. S pochvalou je to snadné, dobře se přijímá a je zpravidla příjemné ji vyslovit, takže obě strany jsou spokojené. Horší je to s kritikou. Kritika se nejenom špatně ... čtěte více

Rozumějí Vám?

Mluvíte se svými zaměstnanci tak, aby Vám rozuměli? Doby, kdy do vedení podniků byli nominováni pouze politicky spolehliví soudruzi, kteří o vlastním provozu nevěděli mnohdy nic, zato byli honění v politickém žargonu a na zaměstnance chrlili pouze prázdné fráze, jsou dávno, ... čtěte více

Prověřujte!

Je můj obchodní partner spolehlivý? Než uzavře podnikatel obchodní smlouvu s partnerem, měl by o něm vědět co nejvíc, ať se jedná o potencionálního odběratele nebo dodavatele. O tom nejspíš nepochybuje nikdo. Jak se ale o zamýšleném obchodním partnerovi nějaké informace dají ... čtěte více

Zvládnu účetní závěrku?

Konec roku přináší dětem těšení na Vánoce, ale jejich podnikajícím rodičům naopak obavy z účetní závěrky. Proces uzavírání účetních knih a příprava účetní závěrky je každoroční noční můrou celé řady podnikatelů, zvláště pokud jej nechali na poslední chvíli. Účetní závěrka je ... čtěte více