Založení společnosti

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je nejjednodušším typem kapitálové společnosti. Společnost může mít od jednoho do padesáti společníků. Právní úprava vychází ... čtěte více

Vznik společnosti

Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu a musí být podán do 90 dnů od založení společnosti. Návrh na zápis ... čtěte více

Postup založení společnosti

Založení společnosti probíhá sepsáním a podpisem společenské smlouvy (v případě jednoho zakladatele sepsáním zakladatelské listiny). Následující článek stručně popisuje postup ... čtěte více

Obchodní společnosti – obecně

  Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání více osob nebo ve větším rozsahu. Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, ... čtěte více