SPV společnosti

SPV pro zvláštní projekty

SPV je zkratka pro anglický výraz Special Purpose Vehicle, což přeloženo do češtiny znamená prostředek zvláštního určení. Mluvíme-li o zakládání a prodeji společností, jde o společnost zvláštního určení. Takovou speciální společnost potřebuje podnikatel např. v situaci, ... čtěte více