účetnictví

Zvládnu účetní závěrku?

Konec roku přináší dětem těšení na Vánoce, ale jejich podnikajícím rodičům naopak obavy z účetní závěrky. Proces uzavírání účetních knih a příprava účetní závěrky je každoroční noční můrou celé řady podnikatelů, zvláště pokud jej nechali na poslední chvíli. Účetní závěrka je ... čtěte více

Trochu teorie o účetnictví neuškodí

Účetnictví v praxi slouží ke sledování stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti. Je to uspořádaný systém evidence, který se řídí obecně platnými normami a pravidly. Podle toho, kdo je uživatelem účetních informací a jaké rozhodovací úlohy řeší, se rozlišují dva hlavní ... čtěte více