Co je to program COSME?

Štítky: ,

Informace o programu COSME 2014-2020 byly zveřejněny v prosinci 2013 v Úředním věstníku Evropské unie (Regulation of the European Parliament and of the Council No. 1287/2013 of 11 December 2013).

Tento evropský komunitární program COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium–sized enterprises) je určen na (podporu malého a středního podnikání a klade si za cíl zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků v členských zemích Evropské unie v následujících letech.

COSME je implementován a financován Evropskou komisí přímo z rozpočtu EU. Program COSME realizují členské státy Unie, gesci přejímají jednotlivé národní autority odpovědné za místní hospodářství. V České republice je touto zastřešující organizací Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR spolu s Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Program je zaměřen především na malé a střední podniky za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a v neposlední řadě také z důvodu zvýšení zaměstnanosti v jednotlivých členských státech Evropské unie.

Do programu COSME věnovala EU z rozpočtu 2,3 miliard EUR. Tyto fondy mohou být využity k podpoře lepšího přístupu k financování malých a středních podniků, k usnadnění jejich přístupu na trhy členských států Unie i třetích zemí, na posílení podnikatelské kultury a zlepšení podmínek pro zakládání podniků a jejich růst.

Kompletní informace o programu COSME 2014-2020 jsou dostupné na stránkách Evropské komise: http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm