Offshore společnosti

Jak je to s registry firem v zahraničí?

Různé země přistupují ke zveřejňování informací ze svého národního obchodního rejstříku nebo registru firem rozdílným způsobem. V některých zemích je informační politika týkající se údajů o firmách velmi otevřená a dokonce někde je umožněn i on-line přístup, jinde je naopak ... čtěte více

Jak správně využít daňový ráj?

Daňovým rájem se obvykle označují země, v nichž je především nižší daňová zátěž pro firmy, než jaké je v tuzemsku. Daňové plánování a snížení daní na základě mezinárodní daňové optimalizace není ale jediný důvod k využívání daňových rájů. Daňové ráje jsou využívány ještě z ... čtěte více

Je pro Vaše podnikání vhodný daňový ráj?

S termínem daňový ráj je zpravidla spojen také výraz offshore společnost. Co přesně si pod těmito pojmy představit? Daňový ráj je země, která, zjednodušeně řečeno, nabízí nižší daňovou zátěž pro podnikatele a jednodušší daňové zákony než jaké jsou v tuzemsku. Offshore společnost ... čtěte více

Co vlastně znamená slovo offshore?

Termín offshore má několik významů. Původní význam tohoto slova znamenal pobřežní, vycházel z anglosaského obchodního práva používaného ve většině zemí, které byly pod anglickou koloniální správou. V takových zemích se zakládají tzv. offshore společnosti a tyto země jsou známé ... čtěte více

Offshore podnikání je legitimní nejenom cesta k daňové optimalizaci

Primární důvod pro zakládání offshore společností v daňových rájích je snaha o využití příznivějšího systému zdanění, než jaký nabízí domácí systém, tedy o daňovou optimalizaci. Není to ale jediný důvod pro zakládání offshore společností. Offshore destinace nabízejí daleko širší ... čtěte více

Kde nejrychleji zahájíte podnikání?

Podpora podnikání a zlepšování podnikatelského prostředí patří mezi charakteristické ryzy vyspělých zemí. Důležité je v této souvislosti zejména snižování ... čtěte více

Daňový ráj

Daňovým rájem se označuje země, ve které jsou příjmy příchozích firem daněny pouze zanedbatelnými nebo vůbec žádnými sazbami. Jsou vhodné pro založení offshore společnosti, pokud požadujete ... čtěte více

Offshore společnost

Pojem offshore je používá buď ve významu země, která má příznivější daňový systém (daňový ráj) anebo pro označení obchodní společnosti založené v této zemi. Offshore ... čtěte více