Články, rady a tipy pro podnikatele

Využití virtuálního sídla firmy

V souladu s platnou legislativou, především se zákonem Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů, je každá obchodní společnost, družstvo jakéhokoli zaměření i nezisková organizace povinna mít ... čtěte více

OSVČ často využívají virtuáních sídel svého podnikání a vědí proč

Pokud se rozhodnete začít podnikat, budete se muset rozhodnout, kam umístíte své sídlo. Sídlo OSVČ bývá zpravidla shodné s adresou trvalého bydliště. Ne vždy je tato varianta z různých důvodů možná. Zřídit své sídlo můžete i na jiné, kontaktní adrese, bude však nutné zajistit ... čtěte více

Advokátní úschova

Advokátní úschova patří mezi způsoby bezpečného vypořádání plateb mezi smluvními stranami. Využívá se zejména při transakci s nemovitostmi, ale je možné ji využít např. při vypořádání společného jmění manželů, spoluvlastnictví, převodech obchodních podílů apod. Při nejčastějším ... čtěte více

Prodej firem v České republice

Firma reprezentuje společnost, kterou někdo vybudoval, která vykonává nějakou činnost, něco produkuje. Dobře zavedená firma představuje pro svého majitele hodnotu. Každá firma má nějaký svůj osud, má své zakladatele, někdo ji provozuje a v závislosti na úspěšnosti své činnosti ... čtěte více

Postup založení s.r.o. v roce 2022

S.r.o., s. r. o., společnost s ručením omezeným, slangově a zkráceně „eseróčko“, je nejběžnější a také nejčastěji zakládaná obchodní korporace v České republice. Její založení se poslední dobou čím dál víc zjednodušuje a urychluje. Přesto její založení zatím není nejpohodlnější ... čtěte více

Virtuální sídlo a jeho výhody v praxi

Co je sídlo společnosti Sídlo je jedna z několika nezbytností potřebných ke vzniku společnosti, k tomu, aby vůbec mohla být zapsána do obchodního rejstříku. Po právní stránce je sídlo společnosti upraveno především ustanovením odstavce (1) § 429 zákona č. 89/2012 Sb., občanský ... čtěte více

Práce na dálku – jak využít benefitů remote naplno?

Ne pro každého se práce na dálku stala přirozeností. Jak její benefity využít na maximum? Zjistili jste během pandemie, že práce na dálku pro vás není, ale váš zaměstnavatel na ní teď pro změnu trvá? Nebo si naopak benefitů remote užíváte? Ať tak nebo tak, ve spolupráci s ... čtěte více

Založení nadace

Nadace je nezisková organizace sdružující majetek vyčleněný za účelem trvalého dosahování hospodářského nebo společenského cíle. V českém právu je nadace upravena v § 309 až § 316 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jakožto nezisková organizace nemůže nadace podnikat, ... čtěte více

Cena založení svěřenského fondu

Experti z poradenské firmy Profineziskovky.cz mají se zakládáním neziskových organizací a jejich následnou správou či likvidací již mnohaleté zkušenosti. Profineziskovky.cz tak mohou svým klientům nabídnout profesionální pomoc také se založením a správou svěřenského fondu. ... čtěte více

Jak založit nadační fond

Nadační fond je nezávislý subjekt finanční povahy, je to právnická osoba, která byla vytvořena vyčleněním majetku za určitým účelem. Je to účelové sdružení majetku s vlastní právní subjektivitou. Nadační fond nemusí mít trvalý charakter. Zakladatel zakládá nadační fond za účelem ... čtěte více