Založení nadace

Nadace je nezisková organizace sdružující majetek vyčleněný za účelem trvalého dosahování hospodářského nebo společenského cíle. V českém právu je nadace upravena v § 309 až § 316 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jakožto nezisková organizace nemůže nadace podnikat, podnikání může provozovat pouze jako vedlejší činnost k podpoře hlavního cíle nadace.

Nadaci lze založit nadační listinou, kterou je buď zakládací listina, nebo pořízení pro případ smrti, oba tyto dokumenty musejí mít vždy formu veřejné listiny – notářského zápisu.

Zákon stanoví minimální náležitosti, které musí zakládací listina při založení nadace vždy obsahovat. Patří mezi ně zejména:

 • název a sídlo nadace, název musí vždy obsahovat slovo „nadace“ a účel, pro který je zřízena, nebo např. jméno svého zakladatele nebo osoby, na jejíž počest ji zakladatel zřídil
 • jméno zakladatele a jeho bydliště nebo sídlo
 • vymezení účelu, pro který se nadace zakládá
 • údaj o výši vkladu každého zakladatele
 • údaj o výši nadačního kapitálu
 • počet členů správní rady i jména a bydliště jejích prvních členů a údaj, jakým způsobem členové správní rady za nadaci jednají
 • počet členů dozorčí rady i jména a bydliště jejích prvních členů, případně, není-li dozorčí rada zřizována, jméno a bydliště prvního revizora
 • určení správce vkladů
 • podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

Do pořízení pro případ smrti je pak podle občanského zákoníku nutno uvést následující údaje:

 • název nadace
 • vymezení účelu, pro který se nadace zakládá
 • údaj o výši vkladu
 • údaj o výši nadačního kapitálu
 • podmínky pro poskytování nadačních příspěvků.

Každý zakladatel nadace sepíše statut nadace, v němž je nutno uvést minimálně způsob jednání orgánů nadace a podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, případně též okruh osob, kterým je lze poskytovat.

Majetek nadace je upraven v § 335 až § 341 občanského zákoníku. Tvoří ho nadační jistina a další majetek, minimální celková hodnota nadační jistiny je 500 000 Kč. Finanční vyjádření nadační jistiny je nadační kapitál, jehož výše se zapisuje do veřejného rejstříku.

Nadace pak vznikne datem svého zápisu do veřejného rejstříku.

Se založením nadace Vám profesionálně, rychle a za dobrou cenu pomůže naše poradenská firma Profineziskovky.cz.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>