Prodej firem v České republice

Firma reprezentuje společnost, kterou někdo vybudoval, která vykonává nějakou činnost, něco produkuje. Dobře zavedená firma představuje pro svého majitele hodnotu. Každá firma má nějaký svůj osud, má své zakladatele, někdo ji provozuje a v závislosti na úspěšnosti své činnosti si každá firma postupně buduje své dobré jméno. Hodnota velkých firem, které většinou mají formu akciové společnosti a jejichž akcie jsou kótované na burze, se projevuje pohybem ceny akcií; je všeobecně známo, že akcie „stoupají“, „klesají“ nebo dokonce „padají“ nejenom v závislosti na vlastní výkonnosti firmy, ale i vlivem mnoha dalších vnějších okolností. Také hodnota malých firem, většinou typu společností s ručením omezeným, se odvíjí od řady faktorů, z nichž pouze některé jsou závislé na vlastní výkonnosti firmy a kvalitě jejího řízení. V obou případech hraje zásadní roli celkové podnikatelské prostředí, situace na trhu, celkový stav místní i světové ekonomiky a v neposlední řadě také politická situace v zemi i ve světě. V období konjunktury zpravidla stoupá i prosperita firem, v období krizí to bývá naopak.

Pojem firma je v obecném povědomí chápán jako synonymum pro výraz společnost nebo podnik, není to ale vždycky přesné. Obchodní firma je název, který je uveden v obchodním rejstříku a který její majitel musí užívat při svém podnikání. Firmu má totiž i fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

Pojem podnik zahrnuje hodnoty, které slouží k podnikání: hodnoty hmotné jako budovy, stroje, materiál, hodnoty osobní, tedy management, zaměstnance a jejich kvalifikaci a také hodnoty nehmotné tvořené právy a jinými majetkovými hodnotami. Firma jako označení je nehmotnou součástí podniku, proto není převoditelná jako taková, ale jen společně s podnikem.

Prodáváte firmu?

Firma chápaná ve smyslu společnosti je v jistém smyslu zboží. Lze ji koupit i prodat.

Pro prodej firmy se může její majitel rozhodnout z řady důvodů. I u firmy budované majitelem dlouhá léta se může stát, že se dostane do fáze, kdy už ji její majitel nechce nebo nemůže dál provozovat. Důvodem může být rodinná situace, majitel například firmu provozoval řadu let, dosáhl seniorského věku a nemá následovníka, který by v podnikání pokračoval. Pro prodej se může majitel rozhodnout, protože jeho firma neprosperuje nebo naopak, firmu dovedl do fáze velkého rozkvětu a rozhodl se, že ji v nejlepší formě výhodně odprodá a bude se věnovat jinému druhu podnikání nebo prostě odpočinku.

Prodej firmy je proces, který může trvat i roky. Zahrnuje tři fáze: přípravu firmy na prodej, hledání vhodného investora a dojednání konkrétních podmínek prodejní transakce. V první fázi je třeba dát do pořádku veškerou firemní dokumentaci, podnikovou rozvahu či výkaz zisku a ztrát, veškeré pohledávky, závazky, smlouvy i firemní dokumentaci, což jsou například vnitřní předpisy, organizační řád, popisy pracovních míst, work-flow a podobně. Druhá fáze, tedy hledání vhodného investora, bývá nejsložitější a podnikatel nemusí vždy být schopen jej nalézt, často i proto, že si nedovede stanovit správně cenu své firmy. Proto je pro podnikatele výhodné obrátit se na poradenskou firmu zabývající se odkupem a prodejem společností. Ve spolupráci s odborníky podnikatel má větší šanci na rychlý prodej své firmy za přiměřenou cenu.

Profispolečnosti.cz nabízejí službu odkup společností nebo zprostředkování jejího prodeje novému zájemci. Aby však celá obchodní transakce byla bezpečná pro obě strany, vykupují pouze společnosti, které příslušnými dokumenty prokáží splnění následujících podmínek: společnost musí být zcela bez dluhů a dalších závazků, po celou dobu své existence vedla řádně své účetnictví a řádně odevzdávala daňová přiznání a přehledy ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění a její statutární orgán je zcela bezúhonný.

Potřebujete firmu?

Na druhé straně i firma, která dosud žádnou činnost nevykonávala, představuje jistou hodnotu. Existují podnikatelé, kteří jsou úspěšní v provozování své živnosti, rádi by její provozování formálně zastřešili firmou, ale nemají kapacity na absolvování všech administrativních náležitostí, které je pro založení firmy nutno podstoupit. A právě pro takovýto případ vznikly společnosti, které se právě zakládáním společností a především prodejem hotových nových firem zabývají.

Ready made firmy

Služba spočívající v prodeji hotových nových společností, tak zvaných ready made společností, je velmi praktická a v posledních letech velmi žádaná. Ready made společnosti mají veškeré nutné právní náležitosti a jenom čekají na svého nového majitele. Jsou to společnosti registrované již obchodním soudem a tedy zapsané v obchodním rejstříku, mají své IČO. Nikdy nevyvíjely žádnou obchodní činnost, nemají žádnou ekonomickou ani účetní historii, jsou tedy stoprocentně bez dluhů. Společnost je tedy jenom nutno převést na nového majitele a ten s ní může začít podnikat ve velmi krátké době, často i během jediného dne. Profispolečnosti.cz nabízejí k prodeji ready made společnosti s ručením omezeným, jejichž základní kapitál činí 200.000,-Kč i ready made akciové společnosti, jejichž základní kapitál je 2.000.000,- Kč. Základní kapitál ready made firem je vždy plně splacen. Při převodu ready made společnosti nový majitel kupuje obchodní podíly či/akcie v nominální hodnotě a oproti tomu dostává na pokladně společnosti její základní kapitál.

Při koupi ready made společnosti si podnikatel vybere z nabízeného seznamu společnost, která se svými parametry nejvíce blíží jeho potřebám, odborníci z Profispolečnosti.cz pak provedou kroky potřebné k převodu společnosti na nového majitele. Mezi tyto kroky patří svolání a organizace valné hromady, odvolání jednatele a jmenování nového, případně odvolání a jmenování představenstva a dozorčí rady a předání veškerých dokladů a majetku společnosti. Dále pak, pokud si to nový majitel přeje, mohou být provedeny také další změny, které ovšem vyžadují formu notářského zápisu: změna názvu a sídla společnosti, rozdělení obchodních podílů či akcií mezi více majitelů a podpis smlouvy o jejich převodu, změna předmětu podnikání. Následuje vyhotovení výpisů z obchodního rejstříku, rejstříku trestů a katastru nemovitostí a konečně podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku. Provedení změn v obchodním rejstříku firma Profispolečnosti.cz stoprocentně garantuje.

Profispolečnost.cz nabízejí jako exkluzivní službu také expresní zápis do obchodního rejstříku, to znamená, že všechny výše uvedené kroky se provedou v rámci jednoho dne a nový majitel může se svou novou společností pod novou firmou začít podnikat ihned.

Společnosti s historií

Může se stát, že podnikatel má připravený svůj projekt a chce se s ním například zúčastnit výběrového řízení, ale nemá zatím firmu. Vypisovatel výběrového řízení může přihlížet mimo jiné také k délce trvání firmy, která se do soutěže hlásí. V případech, že je toto kritérium zařazeno mezi ostatní podmínky výběrového řízení, je výhodné přihlásit do soutěže firmu, která není úplně nová, firmu, která byla založena před nějakou dobou a má za sebou již nějakou kvalitní podnikatelskou minulost. Taková firma působí pro účely tendru důvěryhodněji než firma založená právě v souvislosti s přihláškou do soutěže. Profispolečnosti.cz proto nabízejí mezi svými službami také velmi zajímavou službu, a sice prodej společností s historií. Jedná se o společnosti, které zkušení odborníci z poradenské firmy Profispolečnosti.cz odkoupili od prověřených podnikatelů, podrobili je detailnímu auditu, prověřili jejich účetnictví a ručí za jejich bezdlužnost i právní bezúhonnost pro celou dobu jejich působení na trhu.

Ať už tedy novou firmu potřebujete nebo se své firmy hodláte vzdát, Profispolečnosti.cz jsou tu pro Vás.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>