Nabídka investiční účasti na projektu – Tvorba výrobního programu.

Štítky: , ,

Popis záměru:

Jsem autorem koncepce invalidního vozíku jezdícího do schodů silou uživatele – ve světě ojedinělý projekt. Veškerý pohyb invalidů (vozíčkářů) doposud zabezpečují motorové invalidní vozíky. Se studií jsem kontaktoval prodejce v Polsku, Rakousku, České republice, Německu, Holandsku a na Slovensku. Prototyp jsem vystavoval na mezinárodních výstavách rehabilitačních pomůcek v Düsseldorfu (D) a Bologni (I). (Veletrhy patří v oboru k šesti největším na světě.) Ke studii se vyjádřili stovky povolaných z řad odborné veřejnosti i z řad uživatelů. V souhrnu byla tato studie hodnocena kladnými názory užitečnosti s výtkou těchto nedostatků:

– Vysoká hmotnost.

– Nestabilita při sestupu.

– Nedostatečný uživatelský komfort.

– Neskladnost.

– Velká průjezdná šířka, která handicapuje oproti zvyklým invalidním vozíkům cca o 24 cm.

Na základě této skutečnosti jsem učinil v průběhu uplynulých let opatření, která tyto nedostatky odstranila. Opustil jsem princip starého konceptu. Nový produkt je na zcela jiné platformě, připraven k realizaci.

Popis nového řešení:

Samostatně jezdící aktivní invalidní vozík, který se dá rozebrat pro pohodlnou přepravu vozidlem. K tomuto vozíku se dle potřeby uživatele připne přídavné zařízení, které umožní transport do schodů. Toto zařízení se připevní v čase okolo jedné minuty. Demontáž (odpojení od vozíku) trvá cca 40 sekund. Přídavné zařízení lze bezproblémově instalovat uživatelem, aniž by z něj musel vstávat. Invalidní vozík bez prvků umožňujících jízdu do schodů má hmotnost okolo 13 kg, přídavné zařízení cca 10 kg.

Formát projektu:

Ucelený výrobní program ve formě výrobních výkresů v elektronické podobě, technologických postupů výroby, montážních návodů pro výrobu, vyrobeného a odzkoušeného prototypu. Výrobek Bude splňovat veškeré certifikační požadavky splňující normy EU pro mechanické invalidní vozíky. Design výrobku a jeho parametry budou mít vysoká kritéria současného designu a kvality. Součástí projektu je patentová přihláška.

Cíl projektu:

1) Vyhotovení výrobního programu.

2) Prodej výrobního programu.

Navrhované možnosti:

– Prodej licence v jednotlivých regionech (zemích, kontinentech). Z mého pohledu prioritní možnost, která skýtá největší výnosnost záměru.

– Prodej se spoluúčastí na výrobě (procenta z patentu)

– Realizace ve vlastní režii investora.

– Prodej s převodem vlastnických práv.

– Jiné.

Realizační dotace:

Josef Vlk

Finanční dotace:

Investor, výše 1 360 000,-

V ceně je zahrnuto:

– Výrobní dokumentace včetně pevnostních výpočtů.

– Příprava pro certifikaci.

– Přípravky pro výrobu prototypu použitelné pro malosériovou výrobu.

– Technická dokumentace forem a přípravků pro sériovou výrobu.

– Seznam výrobních prostředků a technologií.

– Funkční prototyp.

– Testování prototypu v uživatelském režimu.

– Národní patentová přihláška.

– Mezinárodní patentová přihláška.

V ceně není zahrnuto:

– Cena patentu v jednotlivých zemích.

– Formy pro sériovou výrobu (Investice kupujícího v závislosti na potřeby, resp. množství výroby)

– Finanční prostředky na zobchodování.

Investorovi nabízím:

– Spoluúčast na prodeji patentovaného výrobního programu.

– Možnost spolupráce na tomto projektu dle Vašeho návrhu.

Garantovaná doba realizace výrobního programu, resp. prototypu:

– Jeden rok od poskytnutí finanční částky.

Doba návratnosti investice:

– V závislosti na druhu prodeje, od jednoho možné.

Předpokládaná cena výrobního programu:

Na základě znaleckého posudku:

– (bez patentu) – 130 000 € až 180 000 €.

– (s patentem) – přičítá se cena patentového řízení, které bylo historicky realizováno.

Tržní: (Liší se podle druhu realizace prodeje)

Příjem za prodej licence:

– Licenční poplatky pro jeden region (kontinent) odhaduji od

– 90 000 € ročně. V případě uskutečnění prodejů pod patentovou ochranou lze hovořit též o tržní ceně patentu, kterou si netroufnu odhadnout. (Zřejmě nikdo. Cena se odvíjí od množství objemů obchodů, známosti produktu na trhu atp.)

Garance způsobilosti nutné pro realizaci:

První studii jsem realizoval samostatně. (vymyslel, nakreslil, zkonstruoval a zprostředkoval realizaci patentu.) Nasbíral jsem tím dostatek informací a profesních zkušeností, abych postavil produkt vysoké kvality, připravený pro celosvětové trhy. Informace o realizované studii poskytnu na požádání včetně odkazu na video, kde je možno oceněný produkt shlédnout.

Jako designér jsem byl oceněn prestižním oceněním – Cenou Českého svazu tělesně postižených sportovců pro nejlepší exponát na brněnském Rehaprotexu 2010. Informace o oceněném produktu poskytnu na požádání včetně odkazu na video, kde je možno oceněný produkt shlédnout.

Veškeré případné dotazy týkající se tohoto projektu a mé osoby jsem připraven zodpovědět.

Děkuji Vám za pozornost.

Josef Vlk

info@josefvlk.com

Telefon: +420725880000

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>