Hledáme inovativní podnikatelské záměry

Štítky: ,

Hledáme zajímavé (inovativní) podnikatelské záměry (projekty) napříč obory.

Projekty vhodné pro soukromého investora. Investujeme projekty od 1 mil kč, při investicích nad 30 mil. kč spojení více investorů.

Kontakt:

e-mail: prfinanc@gmail.com

Počet komentářů: 9

 

Marian Kondlla

12.5.2016

Dobrý deň, máme zaujímavý projekt a potrebujeme investíciu 5000 € na 7 dní, alebo pri dlhodobejšej spolupráci a zainteresovaní na projekte cca25.000 € na 6-12 mesiacov.
Prosím dajte mi vedieť vaše podmienky.
Ďakujem
Prajem príjemný deň
Marian Kondlla
+421 911 954 659

 

Krčmář

22.6.2016

hledám dobrý podnikatelský nápad . Investice do 1000000kč

 

Oleg

30.7.2016

Dobrý den,
pracují nad zajímavým mezinárodním projektem, který dostal podporu od European Business Network.

Pro dosažení optimálního zisku projektu vyžaduje se minimální roční investice 19000 EUR. Návratnost do dvou let 24000EUR.

Budu rád prezentovat projekt pro posouzení pro možnost partnerství prostřednictvím finanční podpory.

Kontaktujte mě zde: partner@eduhelp.cz

 

Tom

18.8.2016

Tak napište pro více info.

 

Pavel Činčura

15.9.2016

Dobrý den, mám k dispozici celou řadu špičkových vývojových projektů z oblasti hydrauliky a termomechaniky, v současnosti je v předvýrobní fázi projekt výroby strojů RHS a hledám investora, který by zafinancoval výrobu nulté série v počtu cca 10 kusů, což by obnášelo náklady cca 1 milión korun ( nebo dle dohody). Náročný vývoj zcela vyčerpal moje finanční možnosti a na rozjetí výroby již nemám peníze, níže jsou základní informace o projektu, na podmínkách bychom se určitě dohodli.
S pozdravem, Pavel Činčura
Mobil: 730161486
Jak jsem zjistil, obrázky se zde nezkopírovali, v případě zájmu zašlu více inforací.
PROJEKT RHS
Jedná se o projekt výroby hydraulických strojů podle našeho vynálezu.
Stroj RHS je výsledkem více než desetiletého vývoje a představuje v současnosti nejdokonalejší objemový (tedy hydrostatický) reverzní stroj,
Jedná se v podstatě o absolutně dokonalé vodní kolo.

Technický princip stroje který může pracovat jak ve funkci čerpadla, tak ve funkci hydromotoru, s malou úpravou ho lze použít i jako vysoce výkonnou kapalinokružnou vývěvu.
Základní princip stroje

Jedná se o hydrostatický (objemový) rotační reverzní stroj se dvěma pracovními lopatkami s vačkovým vnějším řízením pracovních lopatek.
Projekt bude zahájen výrobou unifikované řady strojů v nízkotlakém provedení jako čerpadlo na kapaliny s výtlakem maximálně 20 metrů či v reverzním chodu jako hydromotor se spádem maximálně 20 metrů.
Další fází projektu bude výroba strojů s výtlakem až 100 metrů (stroj bude principiálně i rozměrově stejný, ovšem vzhledem k tomu, že tlaky ve stroji budou až 10 Bar, budou muset být všechny části stroje zesíleny, aby vydržely zvýšený tlak). Tyto stroje již budou vybaveny centrálním mazáním pohyblivých součástí.
V závěrečné fázi projektu budou vyráběny stroje na zakázku s výtlakem až 500 metrů a požadovaným výkonem.
Činný průměr statoru bude 700 mm a výkon strojů bude dán šířkou rotoru.
Vyrábět se bude celkem 6 výkonových typů s maximálním výkonem na jednu otáčku 10, 20, 40, 60, 80 a 100 litrů.
Na obrázku níže je výkres stroje s uvedením základních rozměrů, výkonové řady se budou lišit pouze šířkou stroje, šířka stroje RHS 20 je 420 mm.
RHS 40 , šířka 560 mm , RHS 60 , šířka 700 mm , RHS 80 , šířka 840 mm , RHS 100 , šířka 980 mm.
typ RHS – 20. Reverzní hydrostatický stroj
Využití stroje :
1. Jako hydromotor pro nízké spády do max. 20 metrů.
2. Jako kalové čerpadlo s max. výtlakem 20 metrů.
Ve funkci čerpadla je maximální výkon stroje RHS 20, 200 litrů za sekundu, při 600 ot/min. Příkon čerpadla při maximálním výkonu bude cca 2,15 kW na každý metr výtlaku.
Tabulka 1: Výkon hydromotoru při výšce spádu:
Výška spádu [m] 2 3 4 5 10 20
Výkon [kW] 1,2 2,2 3,5 4,8 13,5 38

Hlavní rozměry:
1. Vnitřní činný průměr statoru (statorové vložky) – 700 mm.
2. Vnější průměr rotoru – 520 mm.
3. Šířka pracovního prostoru – 140, 280, 420, 560 a 700 mm (maximální výkon stroje je dán pouze šířkou pracovního prostoru a uvedené šířky představují dané výkonové typy).
4. Zdvih pracovní lopatky – 90 mm.

Poznámka: Výkonová řada sestává z typů RHS 20, 40, 60, 80 a 100, kdy čísla udávají výkon stroje v litrech na jednu otáčku. U čerpadel je pak určen maximální výkon stroje pro jednotlivé uvedené výkonové typy daným násobkem, tedy typ RHS 100 při deseti otáčkách za minutu dá výkon 100 x 10 = 1000 litrů za sekundu.
To samé platí pro dané typy i ve funkci hydromotor kdy typ RHS 100 dá výkon při spádu 2 metry 1, 2 x 5 = 6 kW a při spádu 20 metrů, 38 x 5 = 190 kW.
Základní parametry stroje ve funkci čerpadla
Jedná se o objemové, tedy hydrostatické rotační čerpadlo.
Čerpaná média: Čerpadlo v základním provedení může čerpat jakékoliv kapalné látky vyjma vyloženě agresívních chemikálií, a to do teploty 90°C. Čerpadlo je koncipováno jako kalové a může čerpat nečistoty až do rozměru 60 x 60 mm, může čerpat jak čistou, tak splaškovou vodu, může být využito jako sací bagr, dále může čerpat veškeré ropné látky a velmi hustá i silně zaplyněná média, a to až do hustoty vazelíny.
Praktická účinnost čerpadla je velmi vysoká, cca 85 % v celém rozsahu výkonu a výtlaku.
Výkon čerpadla lze regulovat změnou otáček, a to od 0,1 otáčky za sekundu až po 10 otáček za sekundu.
Čerpadlo má vysokou samonasávací schopnost a je schopno nasát kapalinu z hloubky až 7 metrů.
Pohon čerpadla
Čerpadlo může být poháněno například traktorem, elektromotorem, spalovacím motorem, lze využít i alternativní pohon s využitím větrné, vodní či zvířecí energie.

Tabulka 2: Výkonová řada strojů RHS s výtlakem max. 20 metrů
Max. výkon [l/s] 200 400 600 800 1000
Orientační cena [tisíc EUR] 10 12 15 20 25

Tabulka 3: Výkonová řada strojů RHS s výtlakem max. 100 metrů
Max. výkon [l/s] 200 400 600 800 1000
Orientační cena [tisíc EUR] 20 25 30 35 40

Tabulka 4: Výkonová řada strojů RHS s výtlakem max. 200 metrů
Max. výkon [l/s] 200 400 600 800 1000
Orientační cena [tisíc EUR] 50 60 70 85 100

Cena čerpadel s výtlaky od 200 metrů až do 500 metrů bude stanovena dohodou individuálně, stejně jako cena čerpadel s většími výkony.

Konkurenční výhody strojů RHS
V současnosti neexistuje celosvětově konstrukce hydraulického stroje, jenž by se svými parametry mohl srovnat se strojem RHS.
Z hlediska reverzního využití může být stroj použit jako hlavní agregát u přečerpávacích elektráren. V tomto případě existuje pouze jeden srovnatelný typ stroje, a tím je Francisova reverzní turbína. Zde se ovšem jedná o stroj hydrodynamický, jehož nevýhodou je, že může efektivně pracovat pouze s přesně danou výškou spádu, přičemž ve funkci čerpadla je nezbytné, aby byla voda čerpána kolmo vzhůru. Není-li daná podmínka splněna, praktická účinnost tohoto stroje prudce klesá. Tato skutečnost v případě použití stroje RHS nehraje vůbec žádnou roli, jelikož stroj RHS může být použit pro jakékoliv výšky spádu od maximálního výtlaku níže při zachování stálé maximální praktické účinnosti a ve funkci čerpadla není podmínkou, že musí čerpat vodu kolmo vzhůru.
Stroj ve funkci čerpadla nemá vůbec srovnatelnou konkurenci, neboť se jedná o stroj hydrostatický a nelze ho tedy srovnávat se stroji hydrodynamickými (odstředivými), jejichž funkční možnosti, jako je regulace výkonu pomocí změny otáček a samonasávací schopnost, tyto vlastnosti neumožňují. Současně vyráběná hydrodynamická (objemová) čerpadla nejsou schopna čerpat silně znečištěná média, proto se vyrábějí pouze s malými výkony.
Lze tedy konstatovat, že stroj RHS představuje v současnosti absolutní světovou špičku v oblasti hydraulických strojů.
Využití stroje jako čerpadla
1. Stroj je ideálním strojem použitelným v čistírnách odpadních vod a souvisejících oblastech¨.
2. Stroj může velmi efektivně pracovat jako sací bagr pro odstraňování nánosů ze dna rybníků a nádrží či vodních toků.
3. Stroj je ideálním čerpadlem pro odstraňování důsledků povodní a záplav, pro rychlé odčerpání zatopených objektů či ploch.
4. Stroj je vhodný pro plošné zavlažování v zemědělství a podobně.
5. Stroj je velmi vhodný pro čerpání ropných látek.

Využití stroje jako hydromotoru
1. Stroj je ideálním agregátem pro přečerpávací vodní elektrárny.
2. Stroj může pracovat jako vodní motor s vysokou praktickou účinností s výškou spádu již od 2 metrů a vyšší.

Využití stroje jako kapalinokružné vývěvy
Stroj lze s výhodou využít v dané úpravě jako vysoce výkonnou kapalinokružnou vývěvu.

Obchodní podmínky
1. Termín dodání stroje od jeho objednání je 100 dnů (u nízkotlakých provedení).
2. Objednavatel složí při objednání stroje zálohu ve výši 50 % ceny.
3. Záruka na stroj je 5 let a nevztahuje se na nadměrné opotřebení stroje.
4. Při jakékoliv závadě, kterou nebude možno odstranit na místě, poskytne dodavatel náhradní stroj a po opravě bude stroj předán zákazníkovi.

Z historie firmy
V nedávné minulosti jsme vyráběli různá čerpadla podle našich vynálezů, bohužel jsme zvolili výrobu čerpadel s malými výkony a jelikož v dané výkonové třídě existuje na trhu velká konkurence, nebyli jsme obchodně příliš úspěšní a tak byla výroba v roce 2010 zastavena a věnovali jsme se dále pouze dokončení vývoje naprosto dokonalého systému hydraulického stroje RHS ( reverzní hydrostatický stroj)
Níže je stručná ukázka některých našich předchozích výrobků.

Pro představu jak vypadá čerpadlo ve spojení s traktorem, na obrázku je jeden z dříve vyráběných typů čerpadel systému RSC, která byla vyráběna v minulosti, maximální výkon tohoto čerpadla byl cca 17 litrů za sekundu což je cca 1000 litrů za minutu. Toto čerpadlo má průměr cca 330 mm, výtlak cca 120 metrů.

 

D.T

3.10.2016

Dobrý den
Hledáte stále podnikatelské záměry pro investování kapitálu?Zda ano kontaktujte mne prosím na tel.607 150 515

 

Ivan Kohút

26.9.2016

Dobrý den,
hledám investora pro rozjezd Jump parku v ČR. Chybí mi kapitál ve výši cca 1 mil. Kč na pokrytí drobných stavebních úprav a provozních nákladů na první půlrok po otevření. Trampolíny a místo mám předjednané.
Bližší informace po e-mailu příp. osobním jednání.
Email: i.kohut@seznam.cz

 

Jan Krejčík

4.10.2016

Dobrý den,
hledám investora na rozjezd pronájmu limuzíny Lincoln Tow car a pronájmu nemovitosti pro parkování a sídlo firmy.
Investice 700 000Kč,návratnost 3 roky ,zisk 100%.
bližší informace na emailu a osobně.
jinaneni@email.cz

 

Moravec

14.2.2017

Dobrý den
Nabídka investice od 250 tis do hotel.komplexu na 4 roky s měsíční výplatou 8 % p.a Diky Moravec

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>