Hledáme investory pro dokončení projektů

Štítky: , , ,

Dobrý den,

hledáme investora, či investory, pro dokončení našich vývojových projektů.

Jedná se o vynálezy, jejichž vývoj je prozatím ukončen v první etapě.

To znamená, že můžeme podat přihlášky užitných vzorů a patentové přihlášky.

Jedná se o velice významné vynálezy v oblasti energetiky, konkrétně tepelných strojů a vratných tepelných strojů a související techniky.

Celý záměr v maximální stručnosti:

V současnosti je zahájeno nově dotační sedmileté období v rámci EU. Na realizaci vývojových projektů jsou vypsány velmi dobré dotační programy, kde lze získat podporu na jeden projekt ve výši až 80 % z předloženého rozpočtu. Žadatel (malá firma) musí ovšem po schválení žádosti doložit, že má oněch 20 %.

Náš záměr je následující:

1.      Budou vypracovány a podány přihlášky užitných vzorů a patentové přihlášky, to představuje náklady cca 100 tisíc korun na jeden vynález.

2.      Druhé etapy a dokončení vývoje budou zajištěny ve spolupráci s vybranými firmami, samozřejmě s podporou dotací.

Co tedy požadujeme po investorovi:

Po investorovi požadujeme prvotní investici ve výši 100 tisíc korun na projekt, ale hlavně schopnost poskytnout posléze spolupracující firmě jakožto žadateli o dotace oněch 20 % formou krátkodobého úvěru. Takže investor musí disponovat volnými prostředky minimálně dvou a více milionů korun.

Co nabízíme:

Investor se stane spolupůvodcem a spolumajitelem užitného vzoru a patentové přihlášky.

Tedy, hledáme investora, který bude v případě potřeby (a ta bude) schopen poskytnout řekněme krátkodobý úvěr ve výši nejméně několik milionů korun.

Tedy za sto tisíc korun se může stát investor, který prokáže, že je schopen splnit výše danou podmínku spolumajitelem užitného vzoru, který je vydán nejpozději do tří měsíců od podání přihlášky a v té chvíli se stává nehmotným majetkem značné odhadní ceny, která se u takto významného vynálezu bude pohybovat řádově v desítkách milionů korun. Bude samozřejmě i spolumajitelem patentové přihlášky, avšak patent je zpravidla vydán až po třech letech.

Jaké je riziko pro investora:

U tohoto kroku rozhodně nehrozí žádná ztráta a to z těchto důvodů:

1.      Užitný vzor je vydán prakticky vždy (víme z vlastních bohatých zkušeností)

2.      Máme k dispozici  několik dalších špičkových projektů

Jaké jsou možnosti po vydání užitného vzoru:

Užitný vzor i s patentovou přihláškou bude možno rovnou prodat a i když odhadní cena bude značná oproti vynaloženým nákladům, tržní cena bude poté kolem milionu až několika milionů korun (existují dotační tituly, u kterých je počítáno s nákupem know – how ).

I kdybychom nenašli zájemce o přímý prodej, potom se nechá užitný vzor jakožto nehmotný majetek odhadnout soudním znalcem (odhad bude řádově v desítkách milionů, postup je dokonale ověřen v praxi) a  majetek, který je možno poté vložit do vlastní firmy a využitím odpisů ušetřit významné částky na daních, nebo za stejným účelem prodat zájemci). Tento postup je zcela legální a je maximálně využíván v Německu.

Druhou a předpokládanou možností je ve spolupráci s vybranou firmou a s pomocí dotací dokončit vývoj, jehož výsledkem bude kompletní výrobní know-how. Poté se tržní cena výrazně zvýší.

Investor poskytne žadateli krátkodobý úvěr (3 měsíce) po schválení žádosti ve výši nejméně několik milionů korun a dostane odměnu ve výši 10 %.

Tolik zatím v maximální stručnosti.

V případě zájmu rád zodpovím vaše otázky.

S přátelským pozdravem

Pavel Činčura, vedoucí nezávislého výzkumně vývojového týmu.

Kontakt:

mobil: 730161486

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>