Jak na veřejné zakázky?

Štítky:

Získání veřejné zakázky je snem mnoha podnikatelů. Veřejná zakázka znamená pro firmu celou řadu výhod i jistot. Krátkodobou výhodou je prostě fakt, že za veřejnou zakázku podnikatel dostane zaplaceno. Jistotou je, že dostane zaplaceno určitě a včas, protože stát zkrátka platí, prodlení si nedovolí. Největší výhodou pro každého podnikatele je však dlouhodobý efekt, který ze získání veřejné zakázky plyne, a to je cenná reference. Pokud má firma v seznamu svých klientů jakoukoli státní instituci, získá tím na kredibilitě a to je pak základem pro úspěšné získání dalších kvalitních zakázek. Přesně z tohoto důvodu si všichni podnikatelé pečlivě hlídají, aby reference od veřejných institucí zaujímala na jejich webech nebo v jiných marketingových materiálech čestné místo.

Jak ale veřejnou zakázku získat? Prvním předpokladem je o ní vůbec vědět, najít ji. A jak ji najít? Je nutno sledovat aktuální poptávku o svůj obor podnikání a zorientovat se v pravidlech, podle nichž jsou veřejné zveřejňovány.

Nejlukrativnější, finančně nejzajímavější veřejné zakázky, mezi něž od začátku roku 2014 spadají stavební práce nad 6 mil. Kč a služby či dodávky nad 2 mil. Kč, jsou zveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek. Ve Věstníku je zveřejňováno cca 90% celkového objemu vyhlašovaných zakázek. Ve Věstníku je možno vyhledávat podle názvu, zadavatele, data uveřejnění i podle dalších kritérií. Vyhledávání vyžaduje jistou dávku zkušenosti i trpělivosti.

Tip: zadáním slovního spojení v uvozovkách získáte přesnější výsledek. Hledáte-li např. podle názvu zakázky, zajímá vás téma informační systém a zadáte informační systém, získáte výsledky jako Výběr obsluhy pro systém potrubní pošty nebo Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum (Natura park). Zadáte-li však „informační systém“, výsledky jsou daleko přesnější, např.: Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje, Informační systém pro zefektivnění vedení správních řízení apod.

Věstník veřejných zakázek najdete na adrese http://www.vestnikverejnychzakazek.cz

Další velmi praktickou pomůckou pro zájemce o získání veřejné zakázky jsou elektronická tržiště veřejných zakázek. Jejich přehled je umístěn na adrese:

http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/NIPEZ-El-trziste-verejne-spravy

Tento portál nabízí celkem 5 elektronických tržišť, jejichž hlavním cílem je zvýšení efektivity a úspor při vynakládání veřejných finančních prostředků, dle zákona o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.).

Když už svou veřejnou zakázku najdete, udělejte všechno pro její získání.

Není-li uchazeči cokoli v zadávací dokumentaci jasné, má právo položit zadavateli doplňující dotaz a vyžádat si dodatečné informace. Odpověď na dotaz musí pak být zpřístupněna i ostatním účastníkům výběrového řízení.

Pokud se stane, že se uchazeč o veřejnou zakázku cítí poškozen postupem zadavatele v rámci zadávání veřejné zakázky, má možnost bránit se prostřednictvím institutu námitek. Námitky upravuje zákon o veřejných zakázkách v § 110.

Nezapomeňte: Při podávání nabídek na veřejné zakázky je velmi nutné nepodcenit ani formální náležitosti, řada nabídek bývá z hodnocení vyřazeno pro nesplnění předepsaných formalit. Věnujte tedy řádnou pozornost pečlivé přípravě své nabídky a nebuďte líní důkladně prostudovat zákon o veřejných zakázkách.