Jakub Maur, advokát a jednatel Profispolečnosti.cz s.r.o.

Štítky: , , ,

„Úspěchem dobrého podnikání je vytrvalost a být ve správný čas na správném místě.“

Další podnikatel, který přes své mládí dokázal najít na trhu své místo, je právník Jakub Maur. Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, absolvoval s titulem Mgr., ale záhy si doplnil také státní rigorózní zkoušku, takže nyní může před své jméno psát titul JUDr. Kromě toho již úspěšně složil také advokátské zkoušky.

Jedna z jeho firem se věnuje zakládání společností a patří mezi ty z nejúspěšnějších v této oblasti. Více nám o svém podnikání prozradil v našem rozhovoru..

V kolika letech jste si vydělal své první peníze?

Tuším, že to bylo někdy kolem 14. roku…

Za co to bylo?

Byla to brigáda u stavební firmy – nějaké pomocné stavební práce…

Jak Vás napadlo, že budete podnikat?

Po zkušenosti s brigádou na stavbě (smích) jsem si řekl, že se raději musím živit hlavou než rukama. Vždy jsem měl k podnikání sklony a už mladých let jsem se snažil vymýšlet různé podnikatelské nápady, samozřejmě někdy úspěšně a někdy zase neúspěšně…

Jak jste se dostal k podnikání ve Vašem oboru?

Nyní podnikám v oboru zakládání a prodeje obchodních společností a myslím, ze mě k tomu nasměrovalo mé studium na vysoké škole, studoval jsem právnickou fakultu Univerzity Karlovy a právo obchodních společností mne vždy velmi zajímalo a přišlo mi jako dobrá příležitost pro začátek podnikání.

Jakou formou nabízíte své služby?

Reklamou v novinách, reklamou na internetu a za použití vlastních webových stránek.

Co Vás přimělo začít nabízet služby touto formou?

Své služby nabízíme zejména prostřednictvím internetu a myslím, že je to z důvodu, že toto médium je stále využívanější pro vyhledávání jakýchkoli služeb, tedy i těch našich.

JM_25Jaké jsou vaše vize do budoucna?

Do budoucna bych se rád zaměřil na komplikovanější obchodní a právní případy, zejména rozsáhlé fúze a akvizice obchodních korporací.

Plánujete dlouhodobě nebo se řídíte pouze podle aktuální situace?

Snažím se plánovat v dlouhodobém horizontu, nicméně krátkodobé plánování aktuálních podnikatelských potřeb je rovněž na místě.

Chcete rozšířit své podnikání do zahraničí?

Jelikož se zabýváme také zakládáním zahraničních společností, tak se neustále snažíme rozšiřovat spektrum našich zahraničních partnerů, kteří nám pomáhají s poskytováním služeb v cizích státech.

Sledujete aktuální vývojové trendy na trhu ve svém oboru?

Snažíme se spíše tyto trendy tvořit (smích)…

Hodnotíte pravidelně pozici své firmy mezi konkurencí?

Ano, samozřejmě se naši pozici snažíme hodnotit i ve srovnání s naší konkurencí, nicméně to není hlavní ukazatel.

Máte nějaký podnikatelský vzor, ať už současný nebo minulý, český nebo zahraniční?

Abychom nechodili daleko za vlastní práh, tak myslím, že v českém prostředí může být takovým vzorem např. Karel Janeček nebo Ivo Lukačovič.

Děkujeme Vám Jakube a těšíme se na další naše setkání.