Start-up projekt – digitalizace a automatizace obchodních procesů

Štítky: , , ,

Technologický start-up projekt zaměřený na převod předem zaběhlých obchodních modelů do virtuálního prostředí s důsledky v reálné praxi (dodavatelsko-odběratelských vztahů). Komplexnost poskytovaných služeb a servisu tvořící logicky uzavřený proces. Digitalizace a automatizace obchodních procesů v souvislosti s přímou ubernizací neveřejného průmyslového sektoru v rámci tuzemského i zahraničního tržního prostředí. Podstatou a účelem projektu je vytváření reálných hmotných i nehmotných úspor jednotlivých subjektů (fyzických a právnických osob) využívajících technologické a uživatelské rozhraní (nástroje) v rámci virtuální platformy.

Pořizovací a provozní náklady v rámci vývoje softwaru příprav a realizace projektu za účelem dosažení ekonomického a hospodářského výsledku činí 2.050.000,- až 5.750.000,- a to dle časové a finanční náročnosti.

Finanční návratnost a ekonomická rentabilita projektu v důsledku rozvoje a globalizace spočívá v registračních a měsíčních poplatcích za poskytované služby a servis, v procentuálních Benefitech z reálně dosažených úspor Klientů, v komisních poplatcích zúčastněných stran ve prospěch naší společnosti, v poskytování licenčních práv na využití softwaru, v poplatcích inzerentů za reklamu cílící do uživatelských rozhraní Klientů.

Procentuální vlastnické podíly v nově vzniklé společnosti za účelem ekonomického a hospodářského výsledku a výkonu majetkových práv autorů.
a) V případě 100% investice ze strany investorů:
70 % autoři
30 % investoři
b) V případě využití grantu/dotačního titulu na vývoj softwaru:
85 % autoři
15 % investoři

Pozn. Hodnoty vlastnických podílů k vzájemné diskuzi. Majorita vždy ve prospěch autorů.
Časová náročnost příprav a vývoj softwaru.

2 – 4 měsíce navazování a realizace smluvních vztahů s investory
3 – 9 měsíců vývoj softwaru a virtuální platformy od okamžiku započetí spolupráce
Tzn. 5 – 13 měsíců do zahájení ekonomické činnosti společnosti
3 – 6 měsíců ekonomické činnosti společnosti v červených finančních číslech (Náklady na provoz a činnost jsou JIŽ ZAPOČÍTÁNY ve výši finanční náročnosti projektu)

Uvítáme manažersky a organizačně schopné osoby s vlastní iniciativou a aktivní angažovanosti v projektu a realizaci ekonomické činnosti společnosti.

V rámci spolupráce je pro nás prioritní kvalitně vytvořená mezi-lidská vazba a nepostradatelnou přidanou hodnotou (nutnosti) je kvalitní lidský charakter.

Nemáme zájem o finanční predátory se zaměřením pouze na zisk a to za cenu neférového a netrpělivého přístupu.
Pro selekci vážných investorů a k diskuzi o projektu a možnosti spolupráce komunikace výhradně e-mailovou formou. Po zhodnocení seriózního zájmu osobní setkání a detailní seznámení s podrobnostmi projektu na základě smluvního vztahu o mlčenlivosti ve věci ochrany práv duševního vlastnictví, know-how a autorských práv. Kopie podkladů a důvěrných informací pouze na základě smluvních vztahů a pouze oprávněným osobám (investorům.)

V případě seriózního zájmu nás kontaktujte.
S pozdravem


Wojčík

Kontakt:

e-mail: wojcik@pointstore.cz

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>