právní služby

Nadační fond pro studenty ze sociálně slabších rodin

Dobrý den, mám kapitál pro poskytování stipendia pro studenty ze sociálně slabších rodin a hledám právníka, který by mi pomohl založit nadační fond. Děkuji Ramešová Kontakt: e-mail: Stania.harp@seznam.cz ... čtěte více

Smlouva je základ

Smlouva obecně je dokument, který upravuje práva a povinnosti smluvních stran v dané situaci. Uzavření smlouvy je ale také právní úkon. Smluvní strany mohou být dvě, ale může jich být i víc. Každá se smluvních stran se zpravidla snaží docílit takového znění smlouvy, které bude ... čtěte více

Zadlužil se váš zaměstnanec? Neriskujte pokutu!

Snadno si dovedete představit, že se jednotlivec může kvůli osobním dluhům dopracovat až do situace, kdy je na něj uvalena exekuce. Co když je ale shodou okolností tento zadlužený jednotlivec právě vaším zaměstnancem? Myslíte, že se vás to netýká? Naopak. I pro zaměstnavatele ... čtěte více

Jak je to se zastupováním podnikatele?

Je to běžné, každý den se s tím setkáváme, měli bychom ale mít ve vlastním zájmu na paměti určitá pravidla. O co jde? O zastupování podnikatele jeho zaměstnancem nebo pověřenou osobou. Podnikatele může v jednání za jeho firmu zastupovat jeho zaměstnanec v rozsahu daném jeho ... čtěte více

Právo a nemovitosti

Zacházení s nemovitostmi se dotkne většinou alespoň jednou za život každého člověka v privátním životě, podnikatelé se s nakládáním s nemovitostmi setkávají podstatně častěji. V osobním životě řešíme bydlení, můžeme si byt pronajmout, koupit, později postavit nebo koupit dům, ... čtěte více

S právníkem proti rodinným příslušníkům?

Někdy to opravdu jinak nejde. Na právníka se neobracíme jenom v situacích, kdy nás podrazí obchodní partner nebo když řešíme spor s nesnesitelným sousedem. Velmi často, bohužel, se na právní kancelář obracejí i manželé nebo jiní členové jedné rodiny. Také advokátní kancelář ... čtěte více

S přesčasy to není jen tak

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve své části čtvrté – Pracovní doba a doba odpočinku, hlavě V – Práce přesčas upravuje pravidla pro práci přesčas. V § 93 jsou stanovena pravidla obecně, v § 93a jsou potom specifikována pravidla pro přesčasové práce ve ... čtěte více

Jsem dobrý manažer?

Založili jste firmu, byznysu se daří, nabíráte zaměstnance? Jste tedy šéfem, manažerem. Možná už máte i tolik zaměstnanců, že potřebujete další manažery, kteří jsou Vám podřízeni a sami řídí další lidi. Být dobrým manažerem ale není snadné, každý se k tomuto úkolu nenarodil. A ... čtěte více

Zákon o obchodních korporacích neznamená pouze změnu stanov

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, začal platit začátkem roku 2014. Firmy se musí ustanovením nového zákona zcela podřídit do konce roku 2015. Některá ustanovení je však nutno naplnit již do konce června 2014. Mezi tato povinná ustanovení patří především ... čtěte více

Nepodceňujte smlouvy

Mnoho začínajících podnikatelů je nadšených ze svého podnikatelského nápadu, natěšených na výsledky svého podnikání a často podcení nutnost svůj nápad kvalitně ochránit. Právní náležitosti svého byznysu nepovažují v prvních chvílích za důležité. Opomíjení smluvní stránky ... čtěte více