Jsem dobrý manažer?

Štítky: ,

Založili jste firmu, byznysu se daří, nabíráte zaměstnance? Jste tedy šéfem, manažerem. Možná už máte i tolik zaměstnanců, že potřebujete další manažery, kteří jsou Vám podřízeni a sami řídí další lidi.

Být dobrým manažerem ale není snadné, každý se k tomuto úkolu nenarodil. A najít si dobré manažery, kteří budou motivovat Vaše zaměstnance k co nejlepší práci, to už chce nějaké znalosti a zkušenosti nejenom z oboru, ale i z oblasti personální práce a třeba i psychologie. Neuškodí, připomeneme-li si některé důležité aspekty manažerské práce.

Dobrý manažer musí především umět vybrat kvalitní lidi, kteří pro něj mají pracovat. Častou manažerskou chybou je už nesprávná volba zaměstnanců: Manažer by měl být schopen vybrat do svého týmu takové lidi, kteří tým svými znalostmi a vlastnostmi vhodně doplní. Neměl by se snažit vybírat své přesné kopie, neměl by se spokojit se zdůrazněním jediné dovednosti u kandidáta, který jinak vykazuje špatné komunikační schopnosti a není schopen pracovat v kolektivu. Řada notorických vyhrávačů výběrových řízení se dokáže dobře uvést, ale následně už očekávané výkony nepodávají a není snadné se jich zbavit.

Své podřízené musí dobrý manažer umět správně motivovat k odvádění co nejlepších pracovních výsledků. Musí je umět povzbudit, pochválit a odměnit, alei vytknout chyby, kterých se v plnění pracovních povinností dopouštějí.

Nevyplácí se být příliš kamarádský a soustavně odpouštět chyby, jichž se podřízení dopouštějí opakovaně, takový přístup vede zpravidla ke ztrátě potřebného respektu. Správný manažer, který dbá především o blaho firmy, by měl včas zvážit, zda zaměstnance, který na své úkoly nestačí, nebude vhodné přeřadit na vhodnější práci nebo s ním dokonce raději rozvázat pracovní poměr.

Na druhou stranu trvalý tlak na zaměstnance ani soustavné vytýkání i těch nejmenších a třeba výjimečných nedostatků nepřispívá ke zkvalitnění výsledků celého týmu, naopak vyústí často v nepřátelskou atmosféru a může vést ke zbytečným odchodům kvalitních zaměstnanců.

Dobrý manažer musí být schopen správně delegovat pravomoci mezi své podřízené a jednoznačně zadat pracovní úkoly, jedině tak lze očekávat jejich kvalitní splnění. Zároveň musí jasně vymezit priority jednotlivých úkolů a zajistit kontrolu dodržování stanovených postupů. Je nutno přenechat podřízeným potřebnou míru rozhodovacích pravomocí odpovídající jejich zkušenostem a složitosti svěřených úkolů, aby pracovníci neztratili motivaci podávat dobré pracovní výkony. Pokud by za ně rozhodoval naprosto všechno jejich manažer, nejenom by tím komplikoval jejich práci, dokonce by se mohli úplně odnaučit samostatně uvažovat. Neochota delegovat pravomoci zároveň omezuje manažerovy kapacity vykonávat ty úkoly, které z titulu své pozice musí vykonávat sám, neboť je delegovat nelze.

Dobrý manažer je samozřejmě ten, jehož zásluhou jeho firma prosperuje. Záleží tedy podstatně nejenom na jeho výkonnosti, ale také na jeho osobní důvěryhodnosti. Ta je samozřejmě dána především osobními vlastnostmi, schopností získat si respekt a důvěru u osob podřízených i nadřízených a stejně tak u obchodních partnerů.

Veškeré pracovněprávní vztahy je nutno vždy korektně ošetřit v pracovních smlouvách a dalších interních firemních dokumentech jako jsou pracovní řády, kolektivní smlouvy apod.

 

Pokud přesto ve firmě dojde ke sporům mezi vedením firmy a zaměstnanci, může se kterákoli ze stran obrátit na právní experty v oblasti pracovního práva.  Na pracovní právo je specializovaná také advokátní kancelář Maur Legal s.r.o.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>