pracovní právo

I zaměstnavatel potřebuje právní ochranu

Pracovní právo je zpravidla vnímáno jako oblast práva zabývající se především právní podporou a ochranou zaměstnanců. Ve skutečnosti však je třeba myslet také na právní ochranu zaměstnavatele, v jehož kompetenci je příprava dokumentů souvisejících se vznikem a ukončením ... čtěte více

Soukromí zaměstnance a jeho ochrana pohledem Evropského soudu pro lidská práva

Nové rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ECHR) z ledna 2016 Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. 4. 2006, s účinností od 1. 1. 2007, v hlavě VIII – Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance, § 316 upravuje ochranu soukromí ... čtěte více

Jak je to se zastupováním podnikatele?

Je to běžné, každý den se s tím setkáváme, měli bychom ale mít ve vlastním zájmu na paměti určitá pravidla. O co jde? O zastupování podnikatele jeho zaměstnancem nebo pověřenou osobou. Podnikatele může v jednání za jeho firmu zastupovat jeho zaměstnanec v rozsahu daném jeho ... čtěte více

S přesčasy to není jen tak

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve své části čtvrté – Pracovní doba a doba odpočinku, hlavě V – Práce přesčas upravuje pravidla pro práci přesčas. V § 93 jsou stanovena pravidla obecně, v § 93a jsou potom specifikována pravidla pro přesčasové práce ve ... čtěte více

Jsem dobrý manažer?

Založili jste firmu, byznysu se daří, nabíráte zaměstnance? Jste tedy šéfem, manažerem. Možná už máte i tolik zaměstnanců, že potřebujete další manažery, kteří jsou Vám podřízeni a sami řídí další lidi. Být dobrým manažerem ale není snadné, každý se k tomuto úkolu nenarodil. A ... čtěte více

Píchačky? Ne, monitoring zaměstnanců!

Dnešní počítačová a internetová doba nabízí zaměstnancům nejrůznější způsoby, jak zneužívat vybavení pracoviště a zároveň nevyužívat pracovní dobu k práci. Zároveň dnešní technologie nabízejí zaměstnavatelům nejrůznější metody, jimiž mohou své zaměstnance kontrolovat. ... čtěte více