I zaměstnavatel potřebuje právní ochranu

Štítky:

Pracovní právo je zpravidla vnímáno jako oblast práva zabývající se především právní podporou a ochranou zaměstnanců. Ve skutečnosti však je třeba myslet také na právní ochranu zaměstnavatele, v jehož kompetenci je příprava dokumentů souvisejících se vznikem a ukončením pracovního poměru, tedy především pracovní smlouvy. Tuto smlouvu podepisuje zaměstnanec se svým zaměstnavatelem při nástupu do zaměstnání. Pracovní smlouva přesně vymezuje práva i povinnosti obou smluvních stran. Na základě této smlouvy vzniká mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem právní vztah.

Tento právní vztah je podřízen právním předpisům, které upravují právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, pracovní podmínky zaměstnanců a ochranu jejich zdraví a také vztahy kolektivní povahy související s výkonem práce. Mezi tyto právní normy patří především o zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání a zákon o zaměstnanosti.

Další formou pracovní smlouvy je smlouva manažerská, která má zpravidla svá specifická ujednání upravující vedoucí pozici manažerů ve firmě.

Pracovně právní úkony a vztahy není radno podcenit a zaměstnavateli se vždy vyplatí mít na své straně schopného zkušeného právního poradce, který zajistí správnost dokumentů a tím také následnou ochranu zaměstnavatele při případném pracovně právním sporu mezi ním a zaměstnancem.

Velké firmy nebo organizace resp. jejich personální oddělení zpravidla disponují vlastním právním oddělením, které správnost příslušných dokumentů a smluv zajistí. Menší podniky, které mnohdy ani nemají specializované personalistické pracoviště, se mohou kdykoli s důvěrou obrátit na externí právní pomoc.

Advokátní kancelář Maur Legal s.r.o. poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva malým a středním tuzemským společnostem i velkým nadnárodním firmám. Mezi nejběžnější právní případy spadá v této oblasti především příprava dokumentů souvisejících se vznikem a ukončením pracovního poměru, tedy pracovní smlouvy, zejména pak smlouvy manažerské, a dále poradenství související s řádným a platným ukončením pracovního poměru. Experti kanceláře Maur Legal s.r.o. se zabývají i řešením souvisejících otázek z oblasti pracovního práva, jako je zastupování zaměstnavatelů v řízení před úřadem práce, zpracování a analýza pracovních řádů a dalších vnitřních předpisů zaměstnavatele, právní řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odměňování zaměstnanců a jejich benefity, právní audity a due diligence v oblasti pracovního práva nebo odpovědnost v pracovněprávních vztazích a její řešení.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>