Účetnictví

Pro koho je vhodná daňová evidence

Daňová evidence v podstatě nahradila jednoduché účetnictví, které bylo v České republice v roce 2004 zrušeno. Pro fyzické osoby to znamená, že mohou svou evidenci vést na obdobných principech, jako bylo původní jednoduché účetnictví. Právní rámec pro použití daňové evidence ... čtěte více

Trochu teorie o účetnictví neuškodí

Účetnictví v praxi slouží ke sledování stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti. Je to uspořádaný systém evidence, který se řídí obecně platnými normami a pravidly. Podle toho, kdo je uživatelem účetních informací a jaké rozhodovací úlohy řeší, se rozlišují dva hlavní ... čtěte více