Blog

Výhody zapsaného spolku

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů se společným zájmem vykonávat organizovaně společnou činnost. Po právní stránce je spolek upraven zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a to v paragrafech 214 až 302. Spolek může jako svou hlavní činnost provozovat pouze ... čtěte více

Proč zakládat spolek?

Termín občanské sdružení byl zaveden československým zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Občanské sdružení vznikalo registrací stanov u Ministerstva vnitra. Od počátku roku 2014 se sdružení podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. považují za spolky. K 1. lednu ... čtěte více

Spolek ve spolkovém rejstříku

Co je spolek? Spolek je v České republice jednou z nejčastěji používaných forem neziskových právnických osob. Pravidla založení, vzniku a existence spolku upravuje nový občanský zákoník, část první, hlava II, díl 3, oddíl 2, pododdíl 2, paragrafy 214 až 302. Proč musí název ... čtěte více

Založení a vznik spolku

V České republice je spolek jednou z nejčastěji používaných forem neziskových právnických osob. Spolek a pravidla jeho existence upravuje nový občanský zákoník, část první, hlava II, díl 3, oddíl 2, pododdíl 2, paragrafy 214 až 302. Spolek jakožto nezisková instituce nesmí mít ... čtěte více

Velryba má kreativní nápady ráda

Na Slovensku jsme objevili zajímavý blog, který se zabývá kreativními nápady na podnikání. Pokud tedy u nás nenajdete nějaký nápad na podnikání, můžete zkusit zabrouzdat i na jejich webu www.velryba.sk. ... čtěte více

Umění vyjednávat

Umíte efektivně vyjednávat? Vyjednávat tak, aby výsledek jednání byl pro vás výhodný? Dobrou vyjednávací pozici je třeba začít budovat dávno před zahájením vlastního jednání. Dobrý obchodní vyjednavač si včas zjistí potřebné informace o druhé straně. Zajímá se o její názory, ... čtěte více

Věrného zákazníka si musíte vychovat sami

Trendem posledních let je bezesporu rychlý rozvoj internetových obchodů a jejich stoupající obliba mezi zákazníky. Nakupování po internetu přináší zákazníkovi především úsporu času, proto není divu, že se v poslední době rozšiřuje dokonce i pořizování nákupů běžných potravin ... čtěte více

S kým uzavřít obchodní smlouvu?

V dnešní době veřejných registrů umožňujících dálkový přístup a dostupnosti mnoha neformálních informací přes internet se zdá snadné zjistit si o potenciálním klientovi, dodavateli nebo obecně o obchodním partnerovi vše, co chcete vědět. Děláte to ale důsledně? Zodpovědní ... čtěte více

Zadlužil se váš zaměstnanec? Neriskujte pokutu!

Snadno si dovedete představit, že se jednotlivec může kvůli osobním dluhům dopracovat až do situace, kdy je na něj uvalena exekuce. Co když je ale shodou okolností tento zadlužený jednotlivec právě vaším zaměstnancem? Myslíte, že se vás to netýká? Naopak. I pro zaměstnavatele ... čtěte více

V roce 2016 čekají podnikatele změny v oblasti DPH

V oblasti DPH nastane v roce 2016 několik změn, na které se musí podnikatelé připravit: Daňové přiznání budou muset už bez výjimky podávat elektronicky, budou muset podávat kontrolní hlášení a režim přenesené daňové povinnosti se dále rozšíří. Všichni plátci DPH už jenom ... čtěte více