Právní služby

Advokátní úschova

Advokátní úschova patří mezi způsoby bezpečného vypořádání plateb mezi smluvními stranami. Využívá se zejména při transakci s nemovitostmi, ale je možné ji využít např. při vypořádání společného jmění manželů, spoluvlastnictví, převodech obchodních podílů apod. Při nejčastějším ... čtěte více

Smlouva je základ

Smlouva obecně je dokument, který upravuje práva a povinnosti smluvních stran v dané situaci. Uzavření smlouvy je ale také právní úkon. Smluvní strany mohou být dvě, ale může jich být i víc. Každá se smluvních stran se zpravidla snaží docílit takového znění smlouvy, které bude ... čtěte více

I zaměstnavatel potřebuje právní ochranu

Pracovní právo je zpravidla vnímáno jako oblast práva zabývající se především právní podporou a ochranou zaměstnanců. Ve skutečnosti však je třeba myslet také na právní ochranu zaměstnavatele, v jehož kompetenci je příprava dokumentů souvisejících se vznikem a ukončením ... čtěte více

Soukromí zaměstnance a jeho ochrana pohledem Evropského soudu pro lidská práva

Nové rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ECHR) z ledna 2016 Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. 4. 2006, s účinností od 1. 1. 2007, v hlavě VIII – Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance, § 316 upravuje ochranu soukromí ... čtěte více

Jak je to se zastupováním podnikatele?

Je to běžné, každý den se s tím setkáváme, měli bychom ale mít ve vlastním zájmu na paměti určitá pravidla. O co jde? O zastupování podnikatele jeho zaměstnancem nebo pověřenou osobou. Podnikatele může v jednání za jeho firmu zastupovat jeho zaměstnanec v rozsahu daném jeho ... čtěte více

Právo a nemovitosti

Zacházení s nemovitostmi se dotkne většinou alespoň jednou za život každého člověka v privátním životě, podnikatelé se s nakládáním s nemovitostmi setkávají podstatně častěji. V osobním životě řešíme bydlení, můžeme si byt pronajmout, koupit, později postavit nebo koupit dům, ... čtěte více

Chraňte své know-how

Chraňte své know-how Velké firmy zpravidla chrání své nové nápady, značky nebo produkty, osoby podnikající jako samostatní podnikatelé nebo malé firmy však často riziko okopírování vlastní myšlenky konkurencí podceňují. Pramení to možná z neznalosti příslušných zákonných norem, ... čtěte více

S přesčasy to není jen tak

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve své části čtvrté – Pracovní doba a doba odpočinku, hlavě V – Práce přesčas upravuje pravidla pro práci přesčas. V § 93 jsou stanovena pravidla obecně, v § 93a jsou potom specifikována pravidla pro přesčasové práce ve ... čtěte více

Jsem dobrý manažer?

Založili jste firmu, byznysu se daří, nabíráte zaměstnance? Jste tedy šéfem, manažerem. Možná už máte i tolik zaměstnanců, že potřebujete další manažery, kteří jsou Vám podřízeni a sami řídí další lidi. Být dobrým manažerem ale není snadné, každý se k tomuto úkolu nenarodil. A ... čtěte více

Píchačky? Ne, monitoring zaměstnanců!

Dnešní počítačová a internetová doba nabízí zaměstnancům nejrůznější způsoby, jak zneužívat vybavení pracoviště a zároveň nevyužívat pracovní dobu k práci. Zároveň dnešní technologie nabízejí zaměstnavatelům nejrůznější metody, jimiž mohou své zaměstnance kontrolovat. ... čtěte více