S přesčasy to není jen tak

Štítky: ,

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve své části čtvrté – Pracovní doba a doba odpočinku, hlavě V – Práce přesčas upravuje pravidla pro práci přesčas.

V § 93 jsou stanovena pravidla obecně, v § 93a jsou potom specifikována pravidla pro přesčasové práce ve zdravotnictví.

Obecně je stanoveno, že práci přesčas je možné konat jen výjimečně. Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů dokonce i na dny pracovního klidu. Práce přesčas nařízená zaměstnavatelem však nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Nad tento limit může zaměstnavatel požadovat práci přesčas pouze po dohodě se zaměstnancem. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období podle odstavce 4 se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.

Ve zdravotnictví navíc platí, že další dohodnutá práce přesčas konaná nad rozsah uvedený v § 93 nesmí přesáhnout v průměru 8 hodin týdně, v případě zaměstnanců poskytovatele zdravotnické záchranné služby pak v průměru 12 hodin týdně, v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Kolektivní smlouva může toto období vymezit na nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích.

Dohoda o další dohodnuté práci přesčas ve zdravotnictví musí být sjednána písemně a stejně tak může být i zrušena, a to i bez udání důvodu.

Pravidla pro práci přesčas však jsou stanovena především s ohledem na potřeby zaměstnavatele. Zákon nestanoví, s jakým předstihem je zaměstnavatel povinen požadovanou práci přesčas zaměstnanci uložit, může to tedy udělat i např. v okamžiku skončení řádné pracovní doby a nemusí přitom brát ohled na zaměstnancovo volno, na jeho program a privátní, např. rodinné povinnosti.

Zároveň je však v zákoníku práce uvedeno, že pracovat přesčas je možné jen výjimečně. V případě zneužití však hrozí zaměstnavateli pokuta ve výši až 2 milióny korun. Tuto pokutu mu může předepsat inspekce práce.

Sporné případy týkající se pracovněprávních vztahů je možno řešit se specializovanými právními poradci, např. s advokátní kanceláří MaurLegal.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>