Chraňte své know-how

Štítky:

Chraňte své know-how
Velké firmy zpravidla chrání své nové nápady, značky nebo produkty, osoby podnikající jako samostatní podnikatelé nebo malé firmy však často riziko okopírování vlastní myšlenky konkurencí podceňují. Pramení to možná z neznalosti příslušných zákonných norem, možná pouze pochybují o přínosu takové právní ochrany svého nápadu.

Právní ochrana nového podnikatelského záměru, který na trhu dosud chyběl, však není zbytečná. Vždycky může dojít k tomu, že nespokojený zaměstnanec opustí firmu a s využitím know-how svého původního zaměstnavatele rozjede konkurenční firmu, která nabízí totožný produkt nebo službu a tím podstatně zhorší postavení původního autora myšlenky na trhu.

Pokud tedy chcete přistupovat ke svému duševnímu vlastnictví zodpovědně a mít svou značku chráněnou ochrannou známkou, je nutno ji přihlásit k zápisu u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách definuje ochrannou známku takto: Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

Ochranná známka slouží k a ochraně firemní či obchodní značky. Bez souhlasu majitele ji v obchodním styku – na výrobcích, k označení služeb, k propagaci a podobně – nesmí použít ani napodobit nikdo další. Výjimka z uvedeného zákona existuje pro internetové i ostatní prodejce zboží, které je chráněno ochrannou známkou, a to za předpokladu, že ochranná známka bude použita k jednoznačné identifikaci prodávaného zboží.

Zpracování přihlášky je vhodné konzultovat s patentovým zástupcem nebo advokátem, případně si jej přímo k zajištění celého procesu najmout. Profesionál zařídí veškeré právní a administrativní náležitosti, Vy mu pouze sdělíte, co a v jakém oboru činnosti hodláte přihlásit.

V rámci procesu přihlašování známky je třeba prověřit, jestli vybrané označení už jiný subjekt nepoužívá nebo jestli není s označením jiného subjektu zaměnitelná. Dalším krokem je zatřídění známky podle mezinárodního třídění oborů činnosti. Po vyplnění a předložení přihlášky je nutno zaplatit správní poplatky. Je třeba také pamatovat na termín obnovy zapsané známky.

Ochranná známka funguje jako prevence znehodnocení investic, které byly do nápadu vloženy. Je proto nanejvýš vhodné na tuto ochranu myslet předem. Pokud ji podceníte, je později nesnadné až nemožné bránit v činnosti třeba konkurenční firmě s podobným názvem, která kazí pověst Vaší zavedené firmy tím, že prodává zmetky nebo poskytuje nekvalitní a nespolehlivé služby. Vaši zákazníci, zvyklí na vysoký standard Vašich produktů nebo služeb, od Vás pak mohou odejít a Vaše podnikání se ocitne znovu na začátku.

Pokud je název Vaší společnosti nebo produktu registrován jako ochranná známka, postačí ve výše popsané situaci prokázat její vlastnictví a fakt, že je vaše konkurence užívá. Zásadní roli tady hraje termín zápisu do rejstříku, včasnou registrací získáváte náskok, který je vždy konkurenční výhodou. Dobře zavedená značka zvyšuje obchodní hodnotu firmy a u mnoha společností se stává, že právě obchodní značka je tím nejcennějším majetkem firmy.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>