Jak vybrat název firmy

Štítky:

Správně vybrat název nové firmy není jen tak.

Rámcově stanoví pravidla pro jméno právnické osoby § 132 až 135 nového občanského zákoníku. Tam je řečeno, že název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby, má obsahovat označení její právní formy a nesmí být klamavý.

Nově je umožněno, aby název firmy obsahoval jméno člověka, k němuž má právnická osoba zvláštní vztah. S užitím jména musí ovšem dát tato osoba souhlas; pokud je již po smrti, souhlas musí udělit manžel, zletilý potomek nebo předek. Ten, kdo souhlas s užitím jména v názvu udělil, má právo jej rovněž za zákonem stanovených podmínek odvolat.

Název firmy může také obsahovat příznačný prvek názvu jiné právnické osoby, je-li pro to důvod v jejich vzájemném vztahu. I tento případ je v zákoně přesně specifikován.

Jak ale výše uvedená stručná pravidla aplikovat v praxi, aby rejstříkový soud název firmy skutečně zaregistroval? Jakých chyb se předem vyvarovat, aby nedošlo ke zbytečnému zdržení a dodatečným finančním ztrátám kvůli opakování žádosti o registraci? Soud totiž nevrátí návrh k opravě, pouze zamítne registraci a způsobí tím podnikateli zdržení a nové náklady.

Nezbývá tedy nic jiného než název firmy zvolit skutečně pečlivě a ujistit se, že je originální, nezaměnitelný a pokud vyjadřuje nebo naznačuje verbálně určitou činnost, aby nebyl ani klamavý.

Pokud se navrhovaný název zcela shoduje s názvem již existující firmy, nebude uznán, ani pokud by se lišil velikostí písmen nebo právní formou uvedenou v názvu (např. vedle existující firmy ABCD a.s. nebude zaregistrován název Abcd s.r.o.). Nebude dokonce zaregistrován ani název, který by se lišil pouze o jedno písmeno či číslovku navíc (např. Aabcd a.s., 1abcd s.r.o.), název s dodatkem v podobě jména země, města nebo domény (Abcd CZ s.r.o., Abcd Praha a.s., abcd.biz). Za snadno zaměnitelné jsou považovány i variace typu ABCD company a Abcd Corporation.

Nebude také uznán název firmy, který obsahuje tatáž slova jako název již existující firmy, ale v jiném pořadí, jako třeba Dopravní služby Jelínek, s.r.o. a Jelínek Dopravní služby a.s.

Pozor také na názvy psané anglicky, které mohou mít stejnou výslovnost jako úplně jinak psané názvy v češtině nebo v českém fonetickém přepisu.

Za klamavý název se označuje zejména takový název, který by měl v názvu explicitně uvedenou určitou činnost, ale předmět podnikání příslušné firmy by tomuto názvu neodpovídal, nebo by si podnikatel dal do názvu taková slova, která by vzbuzovala dojem, že nejde o privátní podnik, ale veřejnoprávní instituci (např. Dopravní služba České republiky).

Podnikatelé se tedy proti odmítnutí registrace pojišťují například tak, že volí víceslovné názvy, které vedle vlastního jména obsahují různé specifikující doplňky jako Finance nebo Investment u různých typů finančních služeb, Transport nebo trans pro dopravce apod.

Rozhodně je vhodné volit takový název firmy, který je pokud možno pravdivý, tedy vyjadřuje už na první pohled předmět podnikání, je snadno zapamatovatelný a přitom se snadno nesplete s jiným názvem. V současnosti už je pro akciové společnosti povinností vést vlastní internetové stránky, je tedy nutno zajistit, aby byla volná také odpovídající internetová doména. Nepovinně ovšem ve vlastním zájmu vedou své internetové stránky i „eseróčka“, ba často i živnostníci, proto je problematika volných domén stále aktuálnější.

Každé firmě bezesporu přidá na zajímavosti, pokud její název má nějakou historii, která může být dokonce uvedena i na firemním webu.

Počet komentářů: 3

 

Hovnovo

14.7.2014

Zdravím a žádám o radu, nikde jsem se nenašla, zda-li v názvu (tedy i na vývěsní ceduli) může být vulgarismus?
Děkuji za odpověď.

 

admin

21.7.2014

Máte pravdu, v příslušných paragrafech nového občanského zákoníku (část Název, §§132-135) se o přípustnosti nebo nepřípustnosti vulgarismů v názvu společnosti nebo firmy nic nepíše. Přesto by podnikatelé měli zachovávat zásadu jisté přiměřenosti a zachování dobrých mravů. V souladu s touto zásadou by tedy název firmy neměl odporovat dobrým mravům společnosti, obchodní jména by neměla obsahovat slova dotýkající se národnostního, rasového či náboženského cítění a nerespektující běžně vžité požadavky slušnosti. Název firmy by neměl obsahovat nejenom slova vulgární, ale ani např. slova propagující fašismus apod. Při zápisu své společnosti do obchodního rejstříku ostatně uvidíte, zda Vám rejstříkový soud vulgární název schválí nebo odmítne.

 

Martin Růžička

4.2.2017

Dobrý den,
jsem jednatel firmy Profialarm s.r.o
teď jsem zjistil že si někdo založil firmu Profialarm CZ s.r.o.
Mohu se proti tomu nějak bránit?
Děkuji za odpověď

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>