Prověřujte!

Štítky:

Je můj obchodní partner spolehlivý?

Než uzavře podnikatel obchodní smlouvu s partnerem, měl by o něm vědět co nejvíc, ať se jedná o potencionálního odběratele nebo dodavatele. O tom nejspíš nepochybuje nikdo.

Jak se ale o zamýšleném obchodním partnerovi nějaké informace dají získat?

Většinu důležitých informací o jakémkoli podnikatelském subjektu lze v dnešní době získat online z veřejných databází.
Zcela základní informace o samotné existenci firmy jsou obsaženy v registru ARES dostupném na webu Ministerstva financí ČR http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz. Tento informační systém, jehož plný název zní Administrativní registr ekonomických subjektů, obsahuje komplexní informace o firmách, jsou v něm obsaženy informace z obchodního rejstříku, údaje o plátcovství DPH i informace o poskytnutých dotacích a státní podpoře a informace o vydaných živnostenských oprávněních, a to i fyzických osob.

Dalším objektivním zdrojem informací je obchodní rejstřík, který obsahuje údaje o obchodních společnostech a družstvech a je k dispozici na portále Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz. Tento portál nabízí nejenom aktuální výpis z obchodního rejstříku, ale i historii změn, jimiž daná společnost prošla od svého založení.

Obchodní rejstřík obsahuje také sbírku listin. To je systém, do něhož firmy povinně ukládají řadu důležitých dokumentů v elektronické formě. Pro účely získání informací o solidnosti budoucího obchodního partnera jsou nejzajímavější zejména účetní závěrky. Větší firmy svou účetní závěrku nechávají ověřit účetním auditorem a i tato auditorská zpráva je součástí sbírky listin. Součástí sbírky listin je dále zpráva o vztazích, kterou povinně vyhotovuje statutární orgán většiny firem. V případě, že by firma porušila svou povinnost ukládat povinné dokumenty, vystavila by se riziku postihu ze strany správních autorit.

Online lze také ověřit, zda je daná osoba plátce DPH. Tyto informace jsou dostupné na adrese finanční správy www.financnisprava.cz, stejně jako zda daná osoba nemá status takzvaného nespolehlivého plátce. Tento údaj má význam pro ručení za odvod DPH správci daně. Tento web nabízí také informace o registraci případného zahraničního obchodního partnera jako plátce DPH v jiném členském státě EU.

V některých případech je pro podnikatele podstatné zjistit, zda je určitý subjekt vlastníkem nějaké nemovitosti. Tuto informaci lze získat prostřednictvím tzv. nahlížení do katastru nemovitostí na serveru Českého úřadu zeměměřického a katastrálního http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. U každé nemovitosti lze navíc zjistit také, zda je u ní založeno změnové řízení jako např. zástavní právo, věcné břemeno nebo velmi důležitá okolnost jakou je změna vlastnictví.

Pro vztahy v byznysu je podstatné, zda partnerská firma není v úpadku, s prohlášením insolvence souvisí například povinnost přihlásit vaše nároky v rámci insolvenčního řízení. Fakt, zda daná firma je nebo není v insolvenci, stejně jako stav insolvenčního řízení, lze online ověřit na adrese isir.justice.cz. Na stejném serveru pak lze také na konkrétní stránce infosoud.justice.cz zjistit postup soudního jednání nebo soudního sporu, jenom je k tomu nutno znát spisovou značku.
Informace související s přeměnou společnosti apod. jsou povinně zveřejňovány v obchodním věstníku, který je přístupný na adrese ov.gov.cz/.

V neposlední řadě je možno řadu informací čerpat přímo z webů konkrétních společností, akciové společnosti vedou svou webovou stránku povinně a mají předepsané základní údaje, které zde musí být zveřejněny.

Dalším zdrojem potom jsou samozřejmě reference, které o dané firmě zveřejní její obchodní partneři ať už na svých webech, v médiích nebo i na webu dané společnosti a konečně také informace, které o dané společnosti mohou poskytnout naši důvěryhodní známí.

Co nelze zjistit z výše uvedených zdrojů, to pak je vhodné svěřit odborníkům a spolehnout se na jejich profesionální služby. Experti mají zkušenosti s rychlou rešerší mnoha veřejných zdrojů a kromě toho jsou schopni vyhodnotit získané údaje a dodat komplexní analýzu, která podnikatelům účinně pomůže v jejich rozhodování.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>