Loajalita zaměstnanců

Štítky:

Loajalita zaměstnanců je hodnota, o kterou může šéf i firma snadno přijít, ale není snadné ji vybudovat.

Sami zaměstnanci jsou různí, jejich osobní vlastnosti nejsou samozřejmě na stejné úrovni. Ti přirozeně ukáznění, kteří mají vrozený nebo výchovou získaný respekt k autoritám, nemají zpravidla problém s loajálním chováním k firmě i k šéfovi. Existují ale také zaměstnanci, kteří takovouto vlastností nedisponují. Přesto firma jejich loajalitu potřebuje. A tady je na místě, aby vedení firmy takovéto zaměstnance vhodně motivovalo, aby si jejich loajalitu zasloužilo a mohlo se na ně plně spolehnout v každé situaci.

Loajalita zaměstnanců je tedy z velké míry odrazem chování manažerů k zaměstnancům. Nevhodným chováním manažerů firma riskuje, že se tento způsob chování rozšíří i do nižších úrovní hierarchie firmy a že běžní zaměstnanci nebudou vidět ve svých šéfech autoritu hodnou respektování.

Manažeři firmy musejí svým chováním být pro své podřízené příkladem, v první řadě oni sami musejí dodržovat zásady firemních hodnot, její politiky i strategie.

Proto, aby šéfové loajalitu zaměstnanců neztráceli, musejí věnovat trvalou pozornost všem projevům loajality, všem náznakům ztráty důvěry ve vedení firmy nebo v její strategii. Loajální zaměstnanci jsou ochotni se svými manažery o sporných problémech komunikovat, těm, kteří svou loajalitu vůči firmě a jejímu vedení ztratili, je už jedno, co se s firmou stane.

Z toho vyplývá, že jednoznačnou podmínkou pro budování loajality zaměstnanců je otevřená a srozumitelná komunikace s nimi, je nutno je seznamovat se všemi záměry, aby se cítili součástí firemního dění a nebyli jenom tupými vykonavateli příkazů. Zaměstnance je tedy nutno motivovat také podporováním jejich samostatnosti v práci. Samozřejmou vlastností manažerů musí být schopnost řídit lidi, manažer musí být v každé situaci rozhodný, nesmí se uchylovat k planým slibům, musí být důvěryhodný.

Na zaměstnance však také nepříznivě působí, vidí-li u svých šéfů přehnaný důraz kladený na jejich manažerské benefity, jako třeba služební auta. Každý zaměstnance uzná, že šéf se svou vysokou zodpovědností a nutností reprezentovat má na vyšší odměny nebo jiné výhody nárok, ale nesnesou pocit, že se šéfové se svými výhodami „vytahují“. Takový šéf si koleduje o ztrátu oblíbenosti i důvěry a pak se i celá firma může s loajalitou zaměstnanců rozloučit.

1 komentář

 

Linda

9.3.2017

Kristova noho, neměli by manažeři ještě svoje zaměstnance houpat v peřinkách? Všude se jenom píše, co musí udělat azměstnavatel nebo nadřízený pracovník, ale co musí dělat zaměstnanec, o tom se taktně mlčí. A co když jsou zaměstnanci problémoví? Co když hledají jakoukoli skulinu, jak se ulít z práce, jak uškodit etc. A přitom z různých důvodů nelze jejich chování postihnout nebo se s nimi rozloučit? Jaké možnosti má takový zaměstnavatel nebo přímý nadřízený?

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>