Daně a pojištění

Štítky:

Daně a pojištění  některé změny platné od 1. ledna 2014

Od 1. ledna roku 2014 začalo platit několik změn týkajících se daňového přiznání, náhrad vyplácených zaměstnavatelem nebo pojištění.

Co je nového v daňovém přiznání

Nový rok přináší pár změn, na které je potřeba se připravit, ať už jste zaměstnanec nebo na volné noze. Pojďte se seznámit s těmi nejdůležitějšími.

Daňové přiznání v některých případech už nemůže za zaměstnance podat zaměstnavatel. Týká se to těch zaměstnanců, jejichž výplata v kterémkoli, i jenom v jediném, měsíci roku 2013 přesáhla částku 103 536 korun. Ti si musí daňové přiznání k dani z příjmu za celý rok podat sami. Proto pozor zejména ve firmách, ve kterých se vyplácejí třinácté platy nebo vysoké odměny ke konci roku.

Zvýšila se hranice pro přiznání příležitostných příjmů z loňských 20 tisíc na 30 tisíc korun. Jestliže příležitostné příjmy za rok tuto částku nepřekročí, nemusí se zahrnovat do daňového přiznání.

Dědická daň je úplně zrušena. Ovšem pro darovací daň je zavedena jednotná sazba 15%.

Jak to bude s cestovními náhradami

Zaměstnanec vyslaný na služební cestu má nárok na stravné. Pro tuzemské pracovní cesty platí částky:

délka pracovní cesty částka
5 – 12 hodin 67 Kč
12 – 18 hodin 102 – 123 Kč
déle než 18 hodin 160 – 191 Kč

Pokud zaměstnanec na základě pokynu zaměstnavatele použije pro služební cestu svoje soukromé auto, dostane za každý ujetý kilometr náhradu 3,70 Kč.

A jak je to s nemocenskou?

Nemocenská vyplácená zaměstnavatelem se nově zkrátila z 21 dnů na 14 dnů.

Brigádníci a umělci

Každý člověk starší 15 let, který má ukončenou základní školní docházku, si může i nadále najít samostatně brigádu. Od ledna 2014 však platí, že rodiče mohou svému dítěti, kterému ještě nebylo 16 let, brigádu zakázat, pokud je k tomu vedou rozumné důvody. Takovým důvodem tedy může být fakt, že student kvůli brigádě zanedbává školu nebo typ brigády neodpovídá jeho zdravotní a fyzické kondici apod.
Spisovatelé, umělci na volné noze a podobná povolání, která jsou odměňována autorskými honoráři, nemusí nově platit zdravotní pojištění v případě, že jejich měsíční příjem je nižší než 10 tisíc korun měsíčně. Loni tato hranice byla 7 tisíc korun.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>