Nový občanský zákoník a e-shopy

Štítky:

Povinnosti provozovatele e-shopu se v souvislosti se vstupem nového občanského zákoníku v platnost poněkud změnily. Při provozu e-shopu se klade především důraz na jistoty poskytované kupujícím.

Nové povinnosti se týkají především komplexnosti informací, které prodávající poskytuje kupujícímu o nabízeném zboží.
Kromě zmíněného nového občanského zákoníku, to je zákona č. 89/2012 Sb., hraje svou roli v oblasti provozu e-shopů ještě zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

A jaké tedy jsou informační povinnosti prodávajícího?

Všechny položky nabízené na webové stránce e-shopu musí být označeny názvem výrobku a cenou, nebo alespoň způsobem výpočtu ceny. Další povinností je označit každé zboží výrobcem nebo dovozcem. Podle charakteru zboží je dále nutno výrobek označit údajem o hmotnosti, velikosti, rozměrech, případně množství kusů v balení apod., zkrátka je nutno uvést maximum údajů nutných k jednoznačné identifikaci výrobku. Rovněž popis konkrétních vlastností nabízeného zboží je nutno uvést hned na internetové stránce. Uvedené základní informace mají být potenciálnímu kupujícímu zřejmé před uzavřením kupní smlouvy.

V návodu přiloženém ke zboží pak je nezbytné uvést podrobný návod k použití výrobku a na jeho údržbu. Je také nutno varovat před nesprávným použitím výrobku a před možnými komplikacemi z toho plynoucími. Prodávající musí spolu se zbožím dodat tento návod v českém jazyce. V návodu i v popisu na webových stránkách se podle zákona může prodejce uchýlit i k zjednodušenému popisu pomocí tzv. piktogramů, to je obrázků, které jsou všeobecně srozumitelné, běžně používané a je předpoklad, že jim bude rozumět každý spotřebitel. Samozřejmě na požádání je prodejce povinen podat ke každému piktogramu verbální vysvětlení.

Pro digitální obsah prodávaného zboží prodávaného nikoli na nosiči, ale formou stáhnutí na základě licenčního klíče apod., platí speciální úprava: V těchto případech je nutno spotřebiteli ještě před uzavřením smlouvy sdělit údaje o funkčnosti takového digitálního obsahu a údaje o součinnosti s hardwarem a softwarem, například zda lze stažené hudební album přehrát na běžných přehrávačích, jaké jsou nároky na operační paměť, grafickou kartu apod.

!Pokud prodávající neprokáže, že kupujícího řádně poučil o správném způsobu použití a údržby, nemůže později zamítnout reklamaci zboží z důvodu nedodržení způsobu použití zboží! Prodávající je povinen tyto informace poskytnout za všech okolností, nelze se vymlouvat, že jemu samotnému je neposkytl např. výrobce či dovozce daného zboží!

U určité skupiny zboží či služeb přichází v úvahu ještě jedna právní norma, a to je zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Název, logo, obal, typická barva, tvar výrobku apod. totiž může být ochrannou známkou, pokud byl jako ochranná známka přihlášen a registrován u Úřadu průmyslového vlastnictví. Pro použití ochranné známky platí, že nesmí být použita nikým jiným než vlastníkem ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Pro internetové (i ostatní) prodejce zboží chráněného ochrannou známkou pak platí výjimka z uvedeného zákona za předpokladu, že ochranná známka bude použita k jednoznačné identifikaci prodávaného zboží.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>