Pár slov o firemní kultuře

Štítky:

Každá organizace, i ta nejmenší firma, se navenek i vůči vlastním zaměstnancům prezentuje. Jak se prezentuje, to je dáno její firemní kulturou. Firemní kulturu mají i ty firmy, které o ní výslovně nemluví nebo dokonce ani o její existenci neuvažují.

Firemní kultura ovlivňuje nejenom atmosféru na pracovišti a vztahy mezi zaměstnanci, ale také výkon firmy, její produktivitu a úspěšnost, její oblibu u klientů.

Mezi hlavní přínosy firemní kultury patří fakt, že slouží jako nepřímý nástroj řízení lidí. Prostřednictvím firemní kultury její majitel nebo management nepřímo ovlivňuje chování zaměstnanců a také jejím prostřednictvím má šanci ty správné zaměstnance získat. Vliv firemní kultury se dále promítne i do úspěšnosti dané firmy na trhu.

Představme si například obchodní řetězce: V některých obchodech se každý prodavač na všechny zákazníky usměje, pozdraví, popřeje hezký den, i když zákazník nic nekoupí. Personál takového obchodu působí pozitivně nejenom na zákazníky, ale také na sebe navzájem, lidé zkrátka v takovém obchodě vypadají, že jsou se svým zaměstnáním spokojeni, že jsou ke svému zaměstnavateli loajální. A to přesto, že majitel jejich firmy je nemá šanci přímo kontrolovat. V jiných obchodech s obdobným sortimentem zboží se s příjemným chováním personálu zákazník nesetká, a nerad se tam tedy vrací. Celkový dojem z nákupu je ovlivněn firemní kulturou.

V malém obchodě, kde prodává jeho majitel nebo člen jeho rodiny, se firemní kultura projeví také: Buď je k lidem příjemný a obchoduje poctivě, nebo ne. Zrovna tak se firemní kultura projevuje i v sektoru služeb: Pokud je majitel hotelu, restaurace nebo třeba autoservisu nesolidní, neposkytuje služby na deklarované úrovni, nedodržuje dohodnuté termíny, neplní dané sliby, může to samé očekávat i od svých zaměstnanců. Ti nejenom že potom také šidí klienty, ale pod vlivem celkově nesolidního prostředí okrádají i svého šéfa. Zákazníci si to samozřejmě řeknou, firma pak podle toho prospívá či neprospívá.

U velkých organizací do oblasti firemní kultury spadají také zaměstnanecké benefity v podobě služebních aut, mobilních telefonů, teambuildingů, zdravotní péče. Malé firmy si často nemohou podobný luxus dovolit, ale benefity v mnohem skromnějším a úplně odlišném provedení mohou poskytovat také: mohou vyjít vstříc maminkám malých dětí tím, že jim umožní přizpůsobenou pracovní dobu nebo práci z domova, pokud to provozní podmínky umožňují, mohou poskytnout alespoň parkovací místo, když ne firemní vůz, mohou například prodloužit pauzy na jídlo apod.

A jak správnou firemní kulturu vybudovat? Ať malá nebo velká firma, vždy je ovlivněna chováním a vystupováním svého šéfa, majitele, top managementu. Ten musí jít příkladem, od jeho schopnosti vytvořit kolem sebe příjemnou atmosféru a nepodléhat momentálním špatným náladám se odvíjí i atmosféra v jeho blízkém i širším okolí.

Všichni zaměstnanci by měli přesně znát svou pozici ve firmě a vědět, co mají dělat. Velké firmy mají specifikaci jednotlivých pracovních pozic a jejich striktní pracovní náplň zpravidla danou. V malých firmách je často zvykem, že všichni dělají všechno, potom je zvlášť důležité, aby všichni měli stejnou motivaci, aby to nakonec nedopadlo tak, že nikdo nebude dělat nic.

Každý šéf, ať malé firmy, oddělení nebo ředitel velké organizace, by měl umět nekompromisně vytknout nedostatky v plnění úkolů stejně jako výslovně pochválit a odměnit dobře provedenou práci. Zároveň by však měl být schopen se svými zaměstnanci komunikovat i na téma svých případných chyb nebo nedostatků, naslouchat kritice zdola a snažit se v zájmu prosperity firmy své případné chyby odstranit.

Ve velkých firmách, které připravují úsporná opatření spočívající v „zeštíhlení“ firmy spojeném s propouštěním zaměstnanců, taková krizová období vyžadují od vedení zvlášť citlivou interní komunikaci. Zde právě dobrá firemní kultura může předem zaměstnancům pomoci odhadnout, jak se k nim vedení zachová. Součástí dobré firemní kultury je i tedy v neposlední řadě také to, jak se dovede firma o své propuštěné zaměstnance postarat: Může jim dát odstupné, může jim pomoci s jejich dalším uplatněním na trhu práce nebo s nimi dohodnout snížení úvazků.

Pokud se dobrá firemní kultura dostane zaměstnancům „pod kůži“, může to i malé firmě pomoci překonat neúspěšná období. Loajální a pozitivně motivovaní zaměstnanci si dají líbit třeba i přechodné snížení platu, pokud vědí, že šéf za nimi stojí, že je nevyhodí z práce při přechodném nedostatečném odbytu produkce firmy, že krizové období společně překonají.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>