Přijímací pohovor z pohledu šéfa

Štítky:

Nové zaměstnance do týmu přijímá zpravidla majitel firmy, manažer nebo personalista s odborným šéfem, záleží na velikosti a struktuře firmy.

U velkých firem je přijímací řízení většinou prováděno ve spolupráci odborného šéfa a personálního oddělení. Personalisté jsou odborně proškoleni a vědí, jakým způsobem u uchazeče o zaměstnání prověřovat, zda se na vypsanou pozici hodí nebo ne z hlediska jeho lidských kvalit, osobnostních charakteristik, motivace, případně psychické odolnosti apod. Vedoucí konkrétního týmu by měl zase během přijímacího řízení prověřit odborné schopnosti uchazeče.

U menších firem ale takový luxus nebývá zvykem a ani nebývá v jejich možnostech najmout si externího personalistu, který by s přijímáním nových zaměstnanců pomohl. Manažeři menších firem musejí zastat obě role sami. Ne vždy si ale vědí rady.

Mezi zaměstnavateli jsou zpravidla zažité určité stereotypy, které se používají bez fantazie a nepřinášejí vždy optimální výsledky. Na takové stereotypní otázky se ale většina uchazečů o zaměstnání předem připraví, takže v odpovědi na ně se zaměstnavatel dozví jenom to, co o sobě uchazeč opravdu chce prozradit.

Je proto nutno uchazeče něčím překvapit, položit mu takovou otázku, na kterou určitě připraven nebude, aby musel improvizovat a předvést, jak se vyrovná s nenadálou situací. Taková otázka může zdánlivě nesouviset s oborem, ve kterém má uchazeč pracovat, ani s  pozicí, o niž jde. Podle odpovědi však lze snadno poznat, jak uchazeč skutečně uvažuje.

Další důležitou součástí přijímacího pohovoru má být zhodnocení průběhu minulého zaměstnání včetně dosažených úspěchů i popisu a zdůvodnění případných neúspěchů.

Nelze samozřejmě pominout motivaci, uchazeč musí přesvědčit svého potenciálního nového šéfa o tom, že chce nejenom získat zaměstnání za účelem výdělku, ale že má zájem právě o tu práci, kterou bude v rámci svého nového zaměstnání vykonávat.

Nedílnou součástí pohovoru by také měla být část, v níž se uchazeči dá prostor pro otázku na nového zaměstnavatele, tím se mimo jiné také prokáže jeho skutečný zájem o nové místo.

V každém případě platí, že manažer musí uchazeči pokládat výhradně otevřené otázky, to je otázky, na které musí uchazeč odpovídat ucelenými větami, nikoli jenom „ano“ nebo „ne“.  Otázky, které jsou položeny jako uzavřené, často podvědomě vyjadřují, že se manažer domáhá potvrzení svého předběžného názoru, který si na uchazeče udělal, a zároveň uchazeči upírá možnost se samostatně vyjádřit.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>