Trochu teorie o účetnictví neuškodí

Štítky:

Účetnictví v praxi slouží ke sledování stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti. Je to uspořádaný systém evidence, který se řídí obecně platnými normami a pravidly.

Podle toho, kdo je uživatelem účetních informací a jaké rozhodovací úlohy řeší, se rozlišují dva hlavní účetní systémy:

  • finanční účetnictví, jehož cílem je poskytnout informace externím subjektům, tedy externím uživatelům účetních informací
  • manažerské účetnictví, které slouží k řízení vnitřních podnikových procesů a jeho výstupy jsou podkladem pro manažerská rozhodnutí na všech stupních podnikového vedení

V České republice jsou postupy účtování upraveny zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb, který účetním jednotkám ukládá povinnost vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů.

V České republice existují podle právní úpravy následující formy:

  • účetnictví, které nahradilo dříve používané tzv. podvojné účetnictví
  • vnitropodnikové účetnictví, které je plně v pravomoci účetní jednotky
  • daňová evidence, která nahradila dříve používané tzv. jednoduché účetnictví

Účetnictví slouží zejména k poskytování informací o stavu podniku a plní rovněž registrační funkci. Je však také podkladem pro vedení nejrůznějších sporů a umožňuje kontrolu stavu majetku a hospodaření. V neposlední řadě je účetnictví také podkladem k vyměření daňové povinnosti.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>