Trvalý pobyt v Ostravě

Štítky: ,

Trvalý pobyt je adresa uvedená v registru obyvatel České republiky jako adresa trvalého pobytu občana ČR. Občan ČR smí mít pouze jednu adresu trvalého pobytu. Objekt, v němž je trvalý pobyt registrován, musí být označen číslem popisným nebo evidenčním a musí jít o objekt určený pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

(Trvalý pobyt je upraven v § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (dále jen zákon o evidenci obyvatel).

Při přihlašování k trvalému pobytu na místním úřadě je občan mj. povinen doložit vlastnictví bytu nebo domu, do kterého se přihlašuje, nebo musí doložit oprávnění k jeho užívání např. ve formě nájemní smlouvy, anebo musí mít souhlas oprávněné osoby.

Pod pojmem oprávněná osoba se rozumí svéprávná plnoletá osoba oprávněná užívat příslušný objekt nebo jeho konkrétní část jako např. byt, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, do kterého se občan hlásí k trvalému pobytu.

Souhlas může být v podobě úředně ověřeného písemného potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu nebo může být udělen osobně tím, že oprávněná osoba podepíše přihlašovací tiskopis před zaměstnancem ohlašovny.

Nejčastěji bývá adresa trvalého pobytu shodná s adresou skutečného bydliště. Existují však situace, ve kterých může být užitečné mít adresu trvalého pobytu jinde než v místě skutečného bydliště nebo na městském úřadě. Důvodem pro změnu trvalého pobytu do atraktivní lokality může být např. potřeba přihlásit dítě do vybrané školky nebo školy. Nahrazení trvalého pobytu na městském úřadě adresou trvalého pobytu v seriózní lokalitě zase pomůže zlepšit reputaci uchazeče o zaměstnání. V některých případech je změna trvalého bydliště zdůvodňována také např. obavami z exekuce. V neposlední řadě je místo trvalého pobytu také místem, kde má občan právo volit.

Pro řešení situací popsaných výše existují služby, které poskytnou občanům možnost získat trvalé bydliště v atraktivní lokalitě.

Naše firma Profisidla.cz je připravena nabídnout Vám novou speciální službu, kterou je poskytnutí trvalého pobytu, tzv. virtuální bydliště, na prestižních adresách v Praze 1 nebo v Ostravě.

Sídlo pro firmy, které nabízíme v Ostravě, je vhodné především pro podnikatele ze severní Moravy, kteří si přejí mít sídlo své firmy na dobré adrese. Toto sídlo, které poskytujeme za jednu z nejnižších cen, nabízí klientům obdobné výhody velkoměsta jako naše pražská sídla, to je prestiž, výhodnou cenu i sníženou pravděpodobnost kontrol ze strany finančních a správních úřadů oproti adresám v malých obcích.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>