Výhody zapsaného spolku

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů se společným zájmem vykonávat organizovaně společnou činnost. Po právní stránce je spolek upraven zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a to v paragrafech 214 až 302.

Spolek může jako svou hlavní činnost provozovat pouze takovou činnost, která vede k uspokojování a ochraně zájmů, pro které byl spolek založen. Podnikání nebo jiná hospodářská výdělečná činnost může být pro spolek pouze činností vedlejší. Zisk z takovéto činnosti spolku lze použít pouze pro podporu hlavní činnosti nebo k podpoře hospodárnému využití spolkového majetku.

Pokud je zapsaný spolek zároveň veřejně prospěšným poplatníkem dle ustanovení § 18a a následujících zákona o dani z příjmu, pak stejně jako jiné neziskové právnické osoby a organizace požívá daňové výhody.

Mezi tyto výhody patří osvobození od daně pro příjmy plynoucí z darů, osvobození od daně pro členské příspěvky, příjmy z výdělečné činnosti až do částky 300.000,- Kč ročně nebo možnost čerpání dotací.

S veškerou agendou spojenou s finanční stránkou provozu spolku je naše poradenská firma Profispolečnosti.cz s.r.o. prostřednictvím svého projektu Profineziskovky.cz připravena pomoci a uvolnit tak orgánům spolku ruce pro výkon jejich hlavní činnosti., a to.cz.

Profineziskovky.cz za své klienty zařídí registraci spolku na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, zajistí vedení účetnictví a mzdové agendy pro spolek a poskytne daňové a právní poradenství při využívání spolku.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>