Co je to CSR?

Štítky:

Společenská odpovědnost podniků = Corporate Social Responsibility

Už i v České republice se stále častěji setkáváme s aktivitami, které se zkratkou označují jako CSR a projevují se jako nejrůznější formy společensky prospěšného chování podniků vůči různorodému spektru příjemců.

O co jde?

Manažeři podniků si stále častěji uvědomují, že jejich podnik bude mít lepší firemní image a tudíž nepřímo třeba i lepší pozici na trhu, pokud se o něm bude vědět něco pozitivního, co sahá nad rámec jeho hlavního podnikatelského zaměření.

Do oblasti CSR spadají nejrůznější jednorázové charitativní akce jako jsou podnikové brigády na dětských hřištích nebo sportovištích, vánoční sbírky pro dětské domovy, pořádání dobročinných akcí ve prospěch nejrůznějších zařízení pro sociálně znevýhodněné klienty nebo i útulků pro zvířata a dokonce i ve prospěch životního prostředí.

Podniky, které se pak některé z uvedených aktivit věnují pravidelně v rámci regionu, v němž podnikají, mají jistě v tomto regionu dobré jméno, které přispívá mimo jiné i k lepší pozici při získávání zakázek.

Přitom to pozitivní „něco navíc“ nemusí být vždy jenom čistá charita zaměřená na konkrétní hendikepovanou cílovou skupinu nebo na oblast vně podniku. Mezi společensky prospěšné aktivity podniků patří také péče o vlastní zaměstnance.

Součástí dobrého jména podniku totiž je také jeho pověst jakožto zaměstnavatele. Vytvoří-li zaměstnavatel svým zaměstnancům kvalitní sociální zázemí v rámci podniku, může se dočkat vysoké loajality svých zaměstnanců a jejich vysokého pracovního nasazení. To samozřejmě přispěje ke zvýšení produktivity celého podniku.

Mezi možnosti firemních benefitů se dá počítat zprostředkování preventivní zdravotní péče, optimalizace pracovní doby pro maminky nebo rodiče vůbec, ale i zohlednění faktu, že zaměstnanec např. pečuje o staré rodiče. Pracovní dobu takových zaměstnanců je možno podle jejich potřeb s přihlédnutím k provozním možnostem podniku posunout nebo třeba na určité období i zkrátit. Může sem patřit i poskytnutí neplaceného volna pro vedoucí letních nebo zimních dětských táborů. Podnik, který dbá na dobrý standard v péči o vlastní zaměstnance, vykazuje vysokou míru společenské odpovědnosti.

A jak je na tom s konceptem CSR Váš podnik?

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>