Investor pro fungující společnost

Dobrý den přeji,

na základě informací na vašem webu jsem si našel i kontakt. Dovolím si Vás tímto oslovit a zjistit, jestli není Vaše organizace schopna pomoci se získáním seriózního investora? Níže si dovolím poskytnout základní info a pokud bude pro Vás dostačující, pak bude myslím detaily a specifika lepší řešit již online, případně v podrobnějších materiálech. Děkuji.

Předmět investice: MANOK, s.r.o. ( www.manok.cz )

Společnost Manok, s.r.o. je tradiční (cca. 15 let) a funkční projekt, který se zabývá výrobou, distribucí a prodejem potravinářských produktů s vysokou přidanou hodnotou (domácí kvalita a žádná chemie). Dále v rámci společnosti je tzv. „chráněná dílna“, tedy nejen schopnost a možnost zaměstnávat „postižené“ zaměstnance, ale i poskytovat servis a služby v rámci protiplnění dle zákona našim klientům.

Společnost je funkční, disponuje plně vybavenou manufakturou, schopností produkovat a dodávat produkty. Dále jsme plně schopni poskytovat servis a služby chráněné dílny.

Máme aktivní klienty v obou našich činnostech.

Pro stabilizaci, rychlejší vývoj a nárůst obratů a objemu společnost a pro profinancování období před nárůstem hlavní sezony a před druhou hlavní sezonou (Vánoce 2024) vážně uvažuji o propojení sil s investorem.

Naše marže se pohybuje v rozmezí 40-60%. Zájem o naše produkty a služby + možnosti rozšiřovat naši distribuci je silná. Bohužel na adekvátní expanzi nám aktuálně chybí prostředky, případně vhodné synergie.

Z vlastních zdrojů jsme zainvestovali novou manufakturu, skladové kapacity a i moderní komunikační kanály (základ). Máme možnost silné expanze, nicméně chybí nám k tomu aktuálně dostatek dalších finančních prostředků, případně synergie s partnerem, který sám umí rozšířit sít klientů společnosti Manok, s.r.o.

Kam směřujeme, zněla Vaše další otázka. Svou odpověď pojmu v duchu toho, že již máme investora a tedy v duchu předpokládaného rozvoje.

Krátkodobě – duben – červen 2024
– silná podpora marketingu. Jak se o nás někdo dozví a má možnost ochutnat naše produkty, většinou má zájem o další. Podpora marketingu znamená vytvoření a produkce adekvátních grafických a POS materiálů pro velké e-shopy, pro online reklamu a také pro face to face marketing a prodej.
– zalistování na Alza, Košík, Rohlík, Allegro + dalších již cílově vyhraněnějších eshopech.
– rozšíření pracovních sil o minimálně 1-2 pracovníky, kde je potřeba jejich profinancování v prvních 3-6 měsících (následně jsou již v podstatě samofinancování systémem chráněné dílny)
– posílení prodejního teamu.

Střednědobě – duben – listopad 2024
– výrazná výroba na sklad a to pro potřeby partnerských e-shopů, outdoor akcí, vánoční sezony.
– v období mezi cca. dubnem a srpnem 2024 je nutné finalizovat prostory a zařízení pro zajištění druhé hlavní sezony a to jsou Vánoce 2024. Máme nově navázanou spolupráci se společností, která každoročně dodává tisíce dárkových košů korporátním klientům v rámci Vánoční sezony. Naše produkty budou součástí nabídky + naše pracovní síly chráněné dílny budou fyzicky zajišťovat finální balení dárkových předmětů.
– posílený obchodní team se výrazně zaměří na firemní klientelu pro posílení prodejů v období adventu + na gastro klientelu. Znovu doplním, že naše marže je cca. 40-60%. Jedna průměrná restaurace odebírá v hlavní sezóně cca. 100l našeho produktu/ měsíc. V číslech to znamená z jedné středně velké restaurace zisk obrat cca. 35-40 000,- Kč/měsíc a zisk cca. 15 – 20 000,- Kč (jedna restaurace).

Dlouhodobě – 2025 – 2030 (přípravy možno zahájit okamžitě)
– vzhledem k velkoryse naplánovaným dotačním a podpůrným programům se zaměřením konkrétně na společnosti našeho modelu a umístění v následujících letech 2025 a dále … máme v plánu vybudovat vlastní větší Manofakturu s výrazně větší produkční schopností + s plným novým vybavením. Hlavním cílem je samostatnost bez limitů, ale především výrazné zvýšení hodnoty společnosti pro případné budoucí zhodnocení. Aktuálně jsou naše propočty na úrovni cca. 20 – 25 000 000,-Kč celkové investice do nové Manufaktury s tím, že vlastních prostředků by bylo potřeba maximálně 5 000 000,- Kč (ostatní finance jsou z dotačních projektů, případně bankovního financování).

Představa investice – ideálním investorem pro mne doufejme bude následující.

Investor, který v sobě připojí jak finanční přínos, tak přinese obchodní, kreativní a rozvojové synergie ze svého původního, činí hlavního podnikání. Sice si plně vystačím i čistě s finančním investorem, ale vím, že synergie jsou mnohdy daleko cennější.

Objem finanční investice – tuto část mám rozdělenou na více možností a to s přihlédnutím k aktuálním potřebám, možnosti rychlého rozvoje + i s přihlédnutím k celkovému střednědobému a dlouhodobému plánu a rozvoji. Osobně totiž aktuálně nemám potřebu ihned budovat vlastně nový areál (pro rozvoj a expanzi to není potřeba), ale může se najít investor, který bude mít synergické možnosti, případně bude chtít celý rozvoj výrazně urychlit. Z těchto důvodů mám níže sepsané varianty finanční investice.

1. základní a aktuálně potřebné – 1 500 000 – 2 000 000,- Kč. (pokrývá růst krátkodobý i střednědobý)
Celková částka může být teoreticky i nižší, záleží na rychlosti růstu. Není totiž celou částku potřeba čerpat ihned, ale jde o propočet v rámci období březen/duben až podzim 2024.

2. strategická dlouhodobá investice – 7 000 000 – 10 000 000,- Kč. (obsahuje již i realizaci dlouhodobého plánu rozvoje). S touto variantou aktuálně osobně nepočítám, ale pro jasnost, kam směřujeme a co je v plánu a pro případ investora, kterého toto bude zajímat, zde tuto variantu zmiňuji. Opět platí, že pro samotnou realizaci není třeba čerpat celkovou částku najednou, ale spíše s realizací jednotlivých kroků a fází. Myslím, že je to i pro investora takto bezpečnější a zajímavější.

Co nabízíme? –
Ze zkušenosti jsem si vědom toho, že každý investor je jiný. Někdo upřednostňuje čistě finanční zapojení, participaci na návratnosti a přiměřeném zisku a následný odchod od projektu. Jiní investoři se chtějí více zapojit a případně je zajímá více dlouhodobá investice s maximalizací zisku při prodeji celé společnosti v budoucnosti. Tomu se pochopitelně upravují i parametry finálního partnerství a výše získaného protiplnění (podíl na zisku, podíl ve společnosti, atd.).

Obecně mohu však říct, že vzhledem k zajímavosti přidané hodnoty a synergických možnostech projektu Manok, s.r.o. a tomu, co vím v detailu a rád sdělím v konkrétních jednáních … nejsem ochoten obětovat majoritu podílu, spíše minoritu, ale bezpečnou. Nicméně jsem plně otevřen podělit se o výraznou část zisku z výsledku. To jak velkou část, to opět záleží na míře rizika. Vnímám to následovně prosím.

Čím rychlejší návratnost investice si bude investor přát a čím větší ziskovost k tomu si bude přát … tím menší a v ideálním případě žádný podíl na dlouhodobém fungování společnosti mít nebude. Jinými slovy, investor bude chtít například 50-60% ze zisku, umím si to představit, nicméně pak nejsme připraven diskutovat o jeho podílu ve společnost v zásadních procentech. Plně si uvědomuji potenciál projektu, jako celku, jen si přeji rychlejší a klidnější expanzi.

Pokud bude investor chtít strategické a synergické partnerství s výhledem na delší období a tedy jeho hlavní motivací bude přiměřená návratnost investice a následně zájem o maximalizaci ceny celé společnosti, pak jsem připraven se bavit i o výrazných podílech přímo ve společnosti.

Jsem tedy otevřen všemu rozumnému a základní zkušenosti s investory mám a vnímám jejich přínosy, ale i rizika. Děkuji za čas věnovaný tomuto mailu a přeji zatím klidný den.

Těším se na Vaši reakci a jsem s pozdravem

Jan Beneš

Mob: +420 774 44 66 44
Email: janbridge@seznam.cz
janbenes2020@gmail.com

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>