Jak vybírat zaměstnance?

Štítky: , , ,

I malé firmy se ocitnou v situaci, že potřebují nabrat nové zaměstnance. Malé firmy však zpravidla nedisponují personálním oddělením se zkušenými personalisty. Majitelé malých firem se tedy mohou obrátit na profesionální personální agentury nebo si troufnou vybrat své zaměstnance sami.

Jak na to, abyste vybrali správně?

Pokud se podnikatel spolehne na vlastní úsudek a chce vybírat své nové podřízené přímo, bez zprostředkovatelské firmy, může volná místa ve svém podniku nabízet formou inzerátů v médiích a přímo na svých webových stránkách nebo dát na doporučení svých stávajících zaměstnanců či známých.

Osobní reference je vždy vítaným doplňkem k životopisu uchazeče o zaměstnání. Životopis (CV – curriculum vitae) by však měl předložit každý uchazeč, ať je známý nebo přichází „z ulice“.

Životopisy ale mohou být ze strany uchazečů všelijakým způsobem modifikovány s cílem zaujmout právě šéfa toho podniku, do kterého se aktuálně hlásí. Tady je právě úskalí, na něž může narazit manažer malého nebo středního podniku, který nemá podporu zkušeného personalisty.

Protřelí uchazeči o zaměstnání často dokážou ve svých životopisech upravit potřebné údaje tak, aby se budoucímu šéfovi jevili v co nejlepším světle. Například zdůrazní a podrobně popíšou pozici, kterou zastávali v minulém zaměstnání a která se podobá té, na kterou se aktuálně hlásí, zamlčí ale, že v této pozici nevydrželi déle než přes zkušební lhůtu.
Dalším druhem „úpravy“ CV bývá neúplné nebo nepřesné uvedení doby předchozích zaměstnání, aby nebylo patrné, že se v zaměstnáních zdrželi jenom po zkušební lhůtu. Dokonce se vyskytují i uchazeči, kteří předkládají životopisy vysloveně lživé, uvádějí i zaměstnání, která nikdy nevykonávali, a někdy není snadné podvod odhalit.

Zkušený a profesionálně vybavený personalista při pohovoru s uchazečem dokáže klást dotazy tak, aby od uchazeče pokud možno získal pravdivý obraz jeho skutečného profesního života. Manažer malé firmy ale nemusí mít takové předpoklady pro výběr zaměstnanců, protože je vzdělán a kvalifikován především ve svém oboru a při personální práci si musí vystačit s pouhou životní zkušeností a „selským rozumem“.

Na co si tedy dát pozor?

V životopisu uchazeče si všímejte, zda data jsou uvedena přesně na měsíc nebo pouhými letopočty. V druhém případě se při pohovoru ptejte na detaily a nedejte se odbýt obecnou odpovědí. Při pohovoru si vezměte k ruce uchazečův životopis, ale zařiďte, aby on sám do něj nenahlížel. V případě, že uvádí a zdůrazňuje důležitost pozic, např. manažerských, ve svých předchozích zaměstnáních, ptejte se na výsledky, kterých v těchto pozicích dosáhl. Vždy je podezřelé, když např. velmi mladý uchazeč uvádí řadu předchozích zaměstnání na pozici ředitele, manažera apod.

Někteří uchazeči o zaměstnání uvedou ve svém CV v rubrice vzdělání, že studovali střední nebo vysokou školu, ale neuvedou už, že ji nedostudovali, že tedy maturitu nebo vysokoškolské vzdělání ani titul vlastně nemají. Požadujte vždy předložení dokladů o ukončeném vzdělání nebo jeho ověřenou kopii.

Ptejte se také na reference minulých zaměstnavatelů – to ovšem lze pouze se souhlasem uchazeče. Pokud tedy uchazeč není ochoten k této konfrontaci, pozor na něj. Pokud to kandidát myslí se svou žádostí vážně a své CV zpracoval poctivě, nebojí se aktivně uvést i kontakty na své předchozí zaměstnavatele, aby si nový manažer mohl podle svého uvážení reference vyžádat.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>