Kratší pracovní úvazky jsou atraktivní

Štítky:

Zkrácené pracovní úvazky jsou atraktivní nejenom pro zaměstnance, ale také pro zaměstnavatele

Evropský trend na pracovním trhu je už dlouho nakloněn zaměstnávání pracovníků na zkrácenou dobu. V evropských podnicích všeho druhu pracuje téměř třetina všech zaměstnaných žen a asi 8 procent všech zaměstnaných mužů na zkrácený pracovní úvazek.

Čeští zaměstnavatelé zatím tuto praxi zavádějí jen pomalu a opatrně. Mají obavu z vyšší administrativní zátěže? Jistě, i s pracovníkem zaměstnaným na kratší pracovní úvazek má personální oddělení stejnou práci jako s pracovníkem na plný úvazek.

Kdo potřebuje pracovat na zkrácený úvazek? Jsou to nejenom maminky na mateřské nebo rodiče na rodičovské dovolené, jsou to také studenti vysokých škol, lidé pečující o nemohoucí rodiče, lidé s jakýmkoli tělesným hendikepem nebo nemocí, která jim nedovolí plnou pracovní zátěž. Přitom to všechno jsou často zaměstnanci, kteří mají vysokou kvalifikaci, prošli specializovanými školeními, jsou pro svého zaměstnavatele velmi přínosní. Pokud je nezaměstná na zkrácený úvazek, přijde o jejich pracovní zkušenosti docela a bude si muset najít a vychovat za ně náhradu.

Rodiče na rodičovské dovolené si prací na částečný úvazek udrží svou úroveň, neztratí kontakt s rozvojem svého oboru, mohou pak po návratu do plného pracovního procesu navázat na svou předchozí práci bez problémů. Pokud naopak maminka zůstane několik let doma, ztratí kontakt se svým oborem a mnohdy po návratu do práce nemůže nastoupit na stejnou pozici, jakou zastávala před mateřskou, nebo nemůže najít práci vůbec.

Samozřejmě je nutno především sladit potřeby zaměstnance s provozními podmínkami podniku, v řadě oborů však lze zkrácený pracovní úvazek využít a to nejenom na manažerských pozicích, ale i na místech řadových zaměstnanců. Novým trendem je také sdílení pracovního místa, to je vykonávání jediné pracovní pozice dvěma zaměstnanci střídavě v rámci jedné pracovní doby. Pokud zaměstnavatel umožní těm zaměstnancům, kteří o to ze závažných důvodů požádají, aby si posunuli nebo zkrátili pracovní dobu podle svých potřeb nebo jim dovolí v některé dny pracovat z domova, může očekávat řadu výhod.

Pracovníci ve zkráceném pracovním úvazku jsou často mnohem výkonnější, pracují efektivněji než ti, kteří mají striktně dodržet pracovní dobu. Vyplývá to i z faktu, že často jsou to právě rodiče na mateřské nebo studenti, kteří si dovedou vážit času, umějí ho využít a umějí s ním hospodařit. Tito zaměstnanci jsou také za poskytnuté výhody vděční a jsou tedy ke svému zaměstnavateli velmi loajální.

Zaměstnavatel si tímto způsobem udrží své specialisty, do kterých už investoval např. školení a kteří své zkušenosti nasbírali prací právě v jeho podniku, ví, že se na jejich výkon a zkušenosti může i nadále spolehnout a že nemusí hledat náhradu.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>