Pečujete o své zaměstnance?

Štítky:

V dnešní době, kdy se naše ekonomika potýká s poměrně vysokou nezaměstnaností, je pochopitelné, že zaměstnanci považují za velkou výhodu už to, že získali práci. Často jsou lidé vděčni za jakoukoli práci i bez ohledu na dosažené vzdělání, dosavadní praxi nebo dopravní dostupnost pracoviště a další výhody v podobě benefitů jsou už pro ně jen nadstandardem.

Na druhé straně zaměstnavatelé mají možnost daňového zvýhodnění, pokud poskytují svým zaměstnancům benefity.

Zamysleme se nad způsoby, kterými je možno zaměstnanecké benefity ve firmě uplatnit.

Tradiční benefity jsou spojené se stravováním. Firmy často poskytují svým zaměstnancům různě velkorysé příspěvky na stravenky. Tento typ benefitů je považován za součást péče o zaměstnance, není spojen s hodnocením výkonu zaměstnance.

Zaměstnavatelé, kteří mají zájem o stabilitu svého podniku, mají možnost uplatnit daleko širší rejstřík zaměstnaneckých výhod, které se jim mohou vrátit v podobě loajality zaměstnanců a jejich trvalého dobrého výkonu. Je však třeba zvažovat skutečnou efektivitu poskytovaných výhod. Zaměstnavatelé, v jejichž podnicích se uplatňují profese, o něž je na pracovním trhu velký zájem, se často předhánějí v množství a rozmanitosti poskytovaných benefitů, někdy také jednají pod nátlakem firem, které takové benefity nabízejí. Zaměstnanci však nemusejí mít vždy o předkládané výhody stejný zájem, někteří je nevyužívají vůbec a mohou se tak cítit opomíjeni.

Z toho důvodu se vyplatí raději volit takové typy výhod pro zaměstnance, které jsou využitelné univerzálním způsobem nebo jsou takového charakteru, který je univerzální sám o sobě.

Nové trendy péče o zaměstnance zahrnují mimo jiné také péči o jejich zdravotní stav a jeho pravidelnou kontrolu, péči o rodinné zázemí zaměstnanců, možnosti mimopracovního sportovního nebo kulturního vyžití zaměstnanců apod. Mezi benefity tohoto charakteru spadá např. očkování, pravidelné preventivní zdravotní prohlídky, permanentky do sportovních zařízení, vstupenky na kulturní akce, ale také např. vybudování firemní školky.
Hranice mezi zaměstnaneckými benefity spadajícími do péče o zaměstnance a do odměňování je celkem pohyblivá, některé z výhod mohou být poskytovány „nárokově“, jiné „za odměnu“, vždy záleží na konkrétní firemní a personální politice.

Pokud je benefit takového charakteru, že by si ho zaměstnanci dopřáli i v případě, že by ho platili sami, je vhodné jej použít jako odměnu za mimořádný pracovní výkon.

Pokud naopak jde o benefit jako je např. lékařská péče, stomatologické služby, očkování, závodní jesle, jazyková výuka a další vzdělávací programy či příspěvky na sportovní a relaxační aktivity, je efektivní, uplatní-li se plošně. Takové výhody jsou z hlediska zaměstnavatele předpokladem dlouhodobě vyššího výkonu a spokojenosti zaměstnanců.

Při výběru nových benefitů se vedení firmy vždycky vyplatí provést hodnocení efektivity benefitů poskytovaných v uplynulém období a pravidelně zjišťovat i zájem samotných zaměstnanců o konkrétní typy zaměstnaneckých výhod.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>