PhDr. Václav Husák – nabídka spolupráce

 

Vážení,

    dovolte mi, abych se představil. Jsem bývalý novinář, specialista na oblast vědy a techniky.  Díky tomu mám poměrně rozsáhlé znalosti z mnoha vědních a technických oborů. Navíc mám jako koníčka logiku, z níž mám shodou okolností i doktorát. Získal jsem rovněž Cenu ČSAV za popularizaci vědy a několik dalších novinářských ocenění.

   Jsem obdařen schopnostmi, které mi svým způsobem "komplikují"  život. Zejména tím, že z veřejně známých a běžně dostupných poznatků poměrně snadno dokáži sestavit zcela nová řešení, která často přinášejí velmi zajímavé, komerčně využitelné užitné hodnoty.

  Mimo jiné jsem autorem populárního "papírového nábytku" Rollpa – viz www.rollpa.cz – a řady dalších konstrukčních systémů, které jsem již zavedl do praxe. Poměrně nedávno jsem uspěl i v reality show "Den D" – viz odkaz.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10206979350-den-d-i-rada/309292320520009-den-d/  

    Bohužel nejsem schopen tvůrčí proces v sobě zastavit, takže technicky a často i komerčně připravených řešení přibývá téměř geometrickou řadou. Například nyní spolupracuji se skupinou studentů z univerzity v Hradci Králové vedenou Václavem Hellerem, kteří před zraky televizních diváků obrželi titul "Česká hlavička" za neotřelé řešení 3D tiskárny. Díky tomu, že mne do problému zasvětili, jsem mohl navrhnout tři zcela unikátní a dle názoru studentů doslova převratná řešení konstrukce 3D tiskáren. Uvidíme. V tomto týdnu již připravuji první experimenty, které by již mohly naznačit možnosti nového principu a ověřit jeho základní parametry.

 

   Potřeboval bych najít slupinu lidí, či organizaci, s níž bych se mohl podělit jak o dovedení vybraných projektů do fáze umožňující jejich ekonomické využití, nebo prodej licence či know-how, tak i o vydělané prostředky. Takže jakákoli forma spolupráce by pro mne byla přínosem. Nemám žádný problém s tím, aby někdo jiný vydělal na projektu mnohem víc než já.

   Pro představu přikládám několik náhodně vybraných anotací mých inovačních námětů v různé fázi připravenosti k realizaci. Myslím, že je z čeho vybírat a že bychom mohli najít ten první, který by se stal zárodkem naší dlouhodobé a oboustranně výhodné spolupráce.

 

Unikátní princip rotačního motoru.

Požadavky: Podání společné patentové přihlášky

Membránový motor – je převratné technické řešení, které může pracovat v malých i velkých výkonech jako parní stroj s výjimečnou účinností, jako pneumatický motor na stlačený vzduch či plyn, jiné technické variantě i jako spalovací motor. Toto řešení nabízí jedinečné možnosti využití v mnoha oblastech průmyslu včetně automobilového a při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů.

 

První nerotační větrný generátor elektrické energie na světě.

Požadavky: Profinancování patentové přihlášky, vědeckých výpočtů a případně i výroby prototypu.

Nerotační, tichý větrný generátor elektrické energie, který bude fungovat od vánku po vichřici a díky svým nevelkým rozměrům, nízkým výrobním nákladům a tichému provozu může být na každé střeše. Jeho průmyslová výroba může zásadním způsobem otevřít cestu k masovému využití elektromobilů s výměnnými bateriemi. Lze ho použít například i ve vhodných místech na dálnicích k dobíjení baterií sloužících k večernímu osvětlení nebezpečných dálničních úseků.

 

Brzdící airback pro automobily.

Požadavky: Profinancování patentové přihlášky

Brzdící airbag pro automobily dle mého připraveného patentu je unikátní nouzový brzdící systém, který již v dohledné budoucnosti může v mnoha případech krizových situací na dálnicích a silnicích zabránit nárazu automobilu do pevné překážky, nebo výrazným snížením rychlosti následky takového nárazu pro posádku a samotný vůz alespoň omezit. Cílem je nabídnout licenci k patentu některému z významných světových automobilových výrobců.

 

Zařízení na opravy a preventivní údržbu živičných vozovek

Požadavky: Profinancování patentové přihlášky.

Mám připraven patent energeticky úsporného a levného mobilního zařízení využívajícího k ohřevu živičné vrstvy unikátní fyzikální princip, které může být velmi efektivně využíváno nejen při lokálních opravách výtluků a dalších mechanických poškození asfaltových silnic, ale i při preventivní údržbě směřující k prodloužení životnosti povrchů živičných vozovek a dálnic. Cíle projektu je prodat licenci k patentu vhodnému výrobci.

 

Konstrukční řešení setrvačníkového záložního zdroje energie.

Požadavky: Profinancovat patentovou ochranu a případně i výrobu prototypu.

Unikátní konstrukční řešení setrvačníkového záložního zdroje energie (mechanického akumulátoru energie) velkého rozsahu (až do kapacity stovek kW) vybaveného vtipně řešeným odstředivým regulátorem otáček nové koncepce. Je mimořádně vhodný pro akumulaci energie z větrných a fotovoltaických zdrojů a její pozdější využití v energetických špičkách. Vhodné pro patentování.

 

Radlice pluhu s mechanickým příklepem.

Požadavky: Profinancování patentové přihlášky.

Jednoduchá a levná úprava zavěšení radlice běžných pluhů určených ke hluboké orbě polí zajišťuje její příklep a tudíž výrazně snižuje odpor při pronikání radlice do půdy a tím omezuje spotřebu paliva traktoru nejméně o 15%.

 

Ergonomické držadlo tenisových raket

Požadavky: cca 90.000,-Kč

Konstrukce rotačně stavitelného držadla tenisových raket dle mého řešení umožní dětem, ženám a všem dalším neprofesionálním hráčům tenisu velmi výrazně omezit sílu potřebnou na sevření grifu rakety při úderu současně tím snížit zátěž loketních úponů. Vedlejším efektem ergonomického držadla je i značné zpřesnění úderů. Nezbytné natáčení čepele rakety je zajištěno velmi vtipným, jednoduchým vnitřním mechanismem. Je hotový funkční vzorek a připraveny základní podklady pro přihlášku patentu. Potřebuji profinancovat výrobu dvou prototypů potřebných pro praktické herní zkoušky a patentovou přihlášku. Podíl na patentu dohodou. Cílem projektu je prodat výrobní licenci některému ze světových výrobců sportovního náčiní. Zájem o produkt již projevila například firma HEAD.

 

Vzducholoď s proměnlivým objemem a tvarem

Požadavky: Profinancování patentové přihlášky a aerodynamických výpočtů

Zcela nová koncepce horkovzdušné či heliové vzducholodě, která může s pomocí vnitřních táhel změnit původní tvar tak, že vzniknou „křídla“, díky kterým stačí po dobu letu vzducholodě rychlostí nad 100 km za hodinu udržovat v jejím vnitřním prostoru jen přiměřený přetlak a „vzducholoďové letadlo“ hnané motory po vzduchu klouže podobně, jako dětská vlaštovka z papíru.

 

Spořič plynu při vaření

Požadavky: Profinancovat patentovou ochranu a marketingové náklady spojené s uvedením výrobku minimálně na evropský trh.

Připravuji výrobu relativně jednoduchého výrobku z šedé litiny (již mám výrobce) dle vlastního patentu nebo užitného vzoru, který díky aerodynamické brzdě dle patentu  pozdrží odtok horkých spalin plynu podem dnem hrnce při vaření tak, že výsledkem je minimálně třetinová úspora plynu.

 

Rychlopalná zbraň nové koncepce s řízeným zakřivením dráhy letící střely.

Požadavky: Profinancování patentové přihlášky a společný prodej výrobní licence.

TurnGun – Zcela nový princip útočné rychlopalné zbraně určené pro boj v ulicích a velmi členitém terénu, která díky speciálnímu tvaru střeliva a natáčecí hlavni umožňuje velmi přesně střílet nejen přímo, ale na určitou vzdálenost i doslova „za roh“, čímž si vojáci mohou předběžně zajišťovat bezpečnost dalšího postupu.

 

Protistřepinový pancíř nové koncepce

Požadavky: Profinancování patentové přihlášky a společný prodej výrobní licence.

Paper armour: Levný, ale velmi účinný protistřepinový „pancíř" vhodný jako vložka do podlah a stěn všech typů vojenských vozidel ohrožených minami a nástražnými náložemi. Je tvořen speciálními bloky na bázi papíru (patent), které do významně omezují možnost průniku projektilů a střepin do vnitřního prostoru vozidla, čímž chrání posádku před těžkými zraněními. Protistřepinové bloky lze snadno vyměňovat.

 

Extrémně rychle létající a výtečně řiditelný vojenský padák.

Požadavky: Profinancovat patentovou ochranu a případně i výrobu prototypu.

Flash-chute – Speciální, miniaturní, extrémně rychle létající a výtečně řiditelný padák (plocha max. 6 m2) nové konstrukce určený zejména zvláštním jednotkám, případně i „horským myslivcům“. Tento padák, který se vejde do malého pouzdra na zádech, umožňuje dopředný let rychlostí i přes 100 km/hod a velmi přesné a bezpečné přistání. Velkou výhodou tohoto padáku je, že dokáže letět i proti velmi silnému větru a může být opakovaně použit místo pěšího sestupu, nebo přemístění, v kopcovitém, či horském terénu. (Praakticky vyzkoušeno.)

 

Forma pozemního, plošného mechanického boje proti saranči stěhovavé.

Požadavky: Profinancování patentové přihlášky a experimentů v entomologickém ústavu ČAV

Forma pozemního, masivního plošného mechanického boje proti saranči stěhovavé, která založena postřiku ještě nelétavé formy sarančí nejedovatou, biologicky odbouratelnou, ale silně lepivou vazkou kapalinou, jejíž jemné kapičky po zaschnutí výrazně omezí, případně úplně znemožní pohyb hmyzích jedinců, což spolu se zalepením části jejich dýchacích otvorů (stigmat) vede k jejich uhynutí.

 

Klimatizovaná „baldachýnová“ postel unikátní konstrukce.

Požadavky: Profinancovat patentovou ochranu a případně i výrobu prototypu.

Klimatizovaná „baldachýnová“ postel zcela nové konstrukce zajišťující v letním období dokonalé podmínky pro spánek i při vysokých teplotách v nepříjemně horké místnosti s minimální energetickou náročností a v zimě naopak temperující lůžko. Výrobek je mimořádně vhodný i pro dlouhodobě nemocné jedince, kterým toto klimatizované lůžko omezí vznik proleženin a výrazně zvýší komfort při nuceném pobytu na lůžku. Díky pylové filtraci vzduchu by byla rovněž jedinečným útočištěm alergiků při silném záchvatu, nebo při jejich nezbytném odpočinku v nealergickém prostoru.

 

 Nový typ samostatného ekologického energetického zdroje.

Požadavky: Profinancování patentové přihlášky a výroba prototypu.

"Fotovoltaická větrná elektrárna" – naprosto unikátní řešení kombinované výroby elektřiny fotovoltaickými články vytvářejícími současně prostor pro umístění malé větrné elektrárny.

 

 Mechanická bezpečnostní zábrana proti krádežím benzínu.

Požadavky: Profinancování patentové přihlášky a výroba prototypu. odhad investice: do 50 tisíc korun. Vtipně řešená a konstrukčně jednoduchá bezpečnostní zábrana proti zlodějům pohonných hmot na čerpacích stanicích.

 

Vypalované práškové plasty na nekovových materiálech.

Požadavky: Výrobní zázemí – prostory pro instalaci prototypové linky

MISUR – technologie infračerveného vypalování práškových plastů na nekovových materiálech, jako je papír, různé typy truhlářských desek na bázi dřeva, cementovláknité desky (např. Cetris), keramika, silikátové povrchy (omítky), beton, sádrokarton, sádrové odlitky a mnoho dalších. K dispozici je funkční prototypová linka, existuje reálná poptávka po materiálech vznikajících při využití této technologie. Současně existují i zájemci o koupi linek navržených a vyrobených pro specifická použití.

 

Unikátní konstrukce vstřiků paliva ve spalovacích motorech

Zařízení umožní dosáhnout výrazně jemnějšího rozprášení pohonné směsi bez požadavků na zvýšení tlaků ve vstřikovacích čerpadlech.

Požadavky: Profinancování patentové přihlášky

Disponuji know-how k výrobě jednoduchého a levného vstřikovacího zařízení k produkci tzv. „palivové ultramlhy“ pro vznětové i zážehové spalovací motory moderních automobilů, které by umožnilo snížit jejich spotřebu minimálně o dalších 10 až 15%.

                                                                          

 

Srdečně zdraví a na kontakt s Vámi se těší PhDr.Václav Husák (Tel: 776 024 707)

Kontaktní adresa:

Rollpa System Europe s.r.o.

Středisko projekce

Třebízského 857, 189 12 Sadská u Nymburka

Skype: phdr.husak

e-mail: rollpa@atlas.cz

www.rollpa.cz

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>