S právníkem proti rodinným příslušníkům?

Štítky: ,

Někdy to opravdu jinak nejde. Na právníka se neobracíme jenom v situacích, kdy nás podrazí obchodní partner nebo když řešíme spor s nesnesitelným sousedem. Velmi často, bohužel, se na právní kancelář obracejí i manželé nebo jiní členové jedné rodiny.

Také advokátní kancelář MaurLegal má bohaté zkušenosti s řešením sporů v rámci rodinného práva. Tato kancelář nabízí kvalitní odborné právní služby při řešení nejrůznějších rozepří, ke kterým dochází v rámci rodiny ať už v souvislosti se sňatkem, rozvodem nebo dědictvím.

Jednou z věcí, které MaurLegal zajišťuje, je například sjednávání předmanželských smluv. Takový dokument je velmi prozíravým řešením budoucích majetkových vztahů nastávajících manželů. Při svatbě si možný rozvod nikdo nepřipouští, společné jmění manželů však zahrnuje i majetky nabyté po svatbě bez ohledu na to, kdo z manželů je fakticky zaplatil a následně to při případném rozvodu může znamenat problém. Také smlouvy o zúžení společného jmění manželů jsou další častou právní službou v oblasti rodinného práva, stejně tak jako naopak smlouvy o jeho rozšíření.  MaurLegal se věnuje i vypořádání společného jmění manželů, řešení bytových vztahů po rozvodu a řeší i výživné dětí po rozvodu. Běžnou službou je příprava rozvodů jak v případech, v nichž jsou manželé dohodnuti o budoucím uspořádání, tak i v těch, kdy se nedohodli a dále také zastupování stran při rozvodovém řízení.

Rodinné právo však zahrnuje nejenom řešení vztahů v rozvádějícím se manželství, ale také vztahy a spory mezi jinými členy rodiny nebo mezi generacemi navzájem. MaurLegal poskytuje své služby v případech sporů mezi rodiči a dětmi, například v případě uplatňování nároků neprovdaných matek a jejich dětí vůči otci. Právní pomoc poskytuje také v soudních nebo mimosoudních řízeních o určování otcovství.

Advokátní kancelář MaurLegal poskytuje své služby rychle, za výhodných cenových podmínek a vždy profesionálně.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>