Startupový projekt – molekulární deodorační prostředek

Štítky: , , ,

Cíl projektu:

odstranit zápach rozkladných produktů lidské moči a potu ze vzduchu – molekulární deodorační prostředek

Použití:

 • byty seniorů a ležících pacientů, domy s pečovatelskou službou, léčebny dlouhodobě nemocných,
 • veřejné záchodky

Konkurenční produkty:

 • stávající inzerované prostředky působí buď tak, že odstraňují příčinu zápachu, t.j.
 • reagují přímo s močí, nebo přebíjejí zápach ve vzduchu intezívní vůní:
 • odstranit přičinu zápachu v reálných podmínkách není možné, při inkontinenci
 • by to znamenalo neustále aplikovat na pomočená místa.
 • přebíjení zápachu intezivní vůní je velmi oblíbené a také levné, ale většinou neúčinné.

Očekávaný výsledek:

produkt s prodejní cenou do 1,-EUR, který bude působit v jedné místnosti po dobu 24h, pak nutno koupit nový

Odbyt:

 • celosvětový, aspoň 10mil. ks /měsíčně
 • zisk: 0.5 c/ks = 500 tis EUR/měsíc

Pracovní tým:

– vedoucí projektu :  Ing. Vladimír Bartoš

– řešitelé – výzkumníci: vedoucí řešitel – doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.,

RNDr.et Mgr. Jan Šimbera, PhD.,

Mgr. Dana Herová, PhD.,

Mgr. Eva Havránková – Centrum pro syntézy za udržitelných podmínek a jejich management, Ústav chemie PřF Masarykovy univerzity

– organizace: Petr Straka

– design: Ing. Jiří Adam

– administrace: Ing. Petra Hynštová

– testování: Darja Martincová

Stávající stav projektu:

 • byla provedena analýza zápachu ve vzduchu na molekulárně strukturní úrovni;
 • na základě výsledků molekulárně strukturní analýzy zápachu byly navrženy chemické cesty eliminace/neutralizace zápachu a vyvinut první vzorek molekulární deodorační tekutiny;
 • byly provedeny první úspěšné aplikační testy molekulární deodorační tekutiny absorbované na různých typech levných dostupných sorbentů (absorpční systém). Vzhledem k tomu, že zdroj zápachu nelze trvale odstranit (viz výše), je nutná častá obměna absorbčního systému, což je nevýhodné;
 • byla prokázána účinnost molekulární deodorační tekutiny, vzhledem k nízké tenzi páry (malé těkavosti) molekulární deodorační tekutiny budou hledány jiné cesty aplikace aktivního procesu, než její prosté pasivní odpařování do ovzduší místnosti nebo prostá pasivní absorpce v absorpčním systému.

Předpokládané etapy projektu:

 1. aplikovaný výzkum a vývoj (laboratorní a pilotní způsob výroby molekulární deodorační tekutiny v optimalizovaném složení v závislosti na aplikačním procesu; zařízení pro aktivní aplikační procesy):  1 rok
 2. vývoj a ověření technologického postupu výroby: 1 rok
 3. komercionalizace výsledků – prodej licencí na výrobu zahraničním firmám

Vzhledem k tomu, že se jedná o aplikovaný výzkum a vývoj pozitivních výsledků z již realizované předchozí etapy základního výzkumu, je pravděpodobnost dosažení požadovaného výsledku vysoce pravděpodobná pro shora uvedené předpokládané etapy projektu.

Předpokládané náklady projektu:

1 mil EUR/2 roky

Projekty řešené výzkumným týmem v posledních deseti letech:

P. Pazdera (zodpovědný řešitel), J. Šimbera, D. Herová a další (LZD Kolín, Gasmeter Brno): „Nové katalyzátory a činidla pro udržitelné zelené syntézy a kombinatoriální syntézy“ – NPV II, Trvalá prosperita (MPO ČR) 2006-2011, 2A-1TP1/090.

P. Pazdera (spoluřešitel za MU), J. Šimbera, D. Herová, E. Havránková a další (LZD Kolín, VÚOS Pardubice): „Progresivní udržitelné technologie pro syntézy chemických specialit z oblasti kyanové chemie“ – TA ČR Program Alfa, 2013-2016, TA03010633.

J. Šimbera (řešitel) a další (LZD Kolín): „Energeticky a ekologicky úsporné technologie výroby a formulace insekticidních plynů s recyklovatelnými obaly pro světový i evropský trh“ – TA ČR Program Alfa, 2013-2016, TA03020957.

Patenty a užitné vzory:

Pazdera P., Havel J., Zelinka K., Šimbera J. (Masaryk Univerzity): Method of production of ethane dinitrile by oxidation of hydrogen cyanide. WO2012CZ00131 20121211; AU2012350439 (B2) (2015); CZ303646 (B6) (2013).

Pazdera P., Ševčík R. (Masarykova univerzita): Průtokový reaktor s ultrasonikačním zdrojem. UV24590 (2012).

Pazdera P., Zberovská B., Herová D. (Masarykova univerzita): Způsob přímé mono-N-substituce piperazinu. CZ304520 (2014).

Pazdera P., Zberovská B., Herová D. (Masarykova univerzita): Způsob přímé mono-N-substituce piperazinu. CZ 2012-497 (A3) (2012).

Pazdera P., Zberovská B., Herová D. (Masarykova univerzita): Způsob přímé mono-N-substituce piperazinu. CZ305317 (2015).

Pazdera P., Zberovská B., Procházková M. (Masarykova univerzita): Iontově imobilizované katalyzátory pro aktivace elektrofilů, způsob jejich výroby a použití. CZ303987 (2013).

Pazdera P., Herová D., Procházková M. (Masarykova univerzita): Imobilizovaný katalyzátor fázového přenosu, způsob jeho výroby a použití. CZ303951 (2013).

Pazdera P., Ševčík R., a kol. (Masarykova univerzita): Způsob přípravy 1-(pyridin-4-yl)piperazinu a jeho 1,1-dialkyl-1-ium derivátů. CZ303950 (2013).

Pazdera P., Chmielová M. (Masarykova univerzita): Imobilizovaný katalytický systém pro oxidaci pyridinu a jeho derivátů na pyridin-1-oxidy peroxidem vodíku a způsob jeho přípravy. CZ305316 (2015).

Pazdera P., Herová D., Šimbera J., a kol. (Masarykova univerzita): Katalyzátor pro chemické syntézy na bázi komplexu kovu a způsob jeho přípravy. CZ305277 (2015).

Běluša J., Pazdera P., Šimbera J. (LZD Kolín): Způsob výroby benzylkyanidu, případně substituovaného na benzenovém kruhu. CZ301063 (2009).

Běluša J., Pazdera P., Šimbera J. (LZD Kolín): Způsob výroby cykloalkankarbonitrilu. CZ300903. (2009).

Pazdera P., Pazderová J., Kovář M., Havel J. (P. Pazdera): Prostředek pro potlačení účinku stresorů na rostliny a pro zvýšení kondice rostlin. CZ2011-450 (A3) (2013).

Pazdera P., Pazderová J., Kovář M. (P. Pazdera): Prostředek na opakované čištění rychlovarných konvic od minerálních usazenin. UV22687 (2011).

Pazdera P., Pazderová J., Kovář M. (P. Pazdera): Prostředek pro čištění a fixaci stříbrných a zlatých povrchů. UV23646 (2012).

Pazdera P., Pazderová J., Kovář M. (P. Pazdera): Prostředek na odstranění minerálních usazenin ve výrobnících přehřáté vody a vodní páry užívaných v gastronomii a domácnosti. UV25173 (2013).

Pazdera P., Pazderová J., Kovář M. (P. Pazdera): Prostředek pro opakované čištění perlátorů a dalších dílů vodovodních baterií od minerálních usazenin ponorem za studena. UV25051 (2013).

Pilotní a zavedené technologie (vše LZD Kolín):

Zelinka, K., P. Pazdera a J. Šimbera. Vsázková technologie výroby 4,4-dimethyl-3-oxopentannitrilu. 2013.

Pazdera, P., J. Běluša a J. Šimbera. Technologie přípravy benzoyl kyanidu. 2011.

Zelinka, K., J. Šimbera, M. Dlouhý, M. Mansfeld, J. Běluša a P. Pazdera. Technologie přípravy vanilinkyanhydrinu. 2011.

Pazdera, P., J. Šimbera a J. Běluša. Technologie přípravy 2,4-dichlorbenzyl kyanidu. 2011.

Zelinka, K., J. Šimbera, M. Dlouhý a P. Pazdera. Technologie přípravy 3-oxo-2-hexylcyklopentan-karbonitrilu. 2011.

Zelinka, K., J. Šimbera, M. Dlouhý a P. Pazdera. Technologie přípravy 3-oxo-2-pentylcyklopentan-karbonitrilu. 2011.

Šimbera, J., J. Běluša, M. Dlouhý a P. Pazdera. Výrobní postup 5,5-dimethyl-1,3-oxazolidin-2,4-dionu. 2011.

Zelinka, K., R. Ščigel, M. Simon, M. Dlouhý, J. Šimbera a P. Pazdera. Nová technologie čištění a adjustace ethandinitrilu. 2010.

Zelinka, K., J. Šimbera, M. Dlouhý, P. Pazdera a R. Ščigel. Postup výroby methyl-3-oxo-2-hexylcyklo-pentankarboxylátu. 2010.

Ševčík, R. a P. Pazdera. Ultrasonický plastový průtokový minireaktor pro malotonážní výroby chemických specialit. 2011. Masarykova univerzita.

Kontakt:
Vladimír Bartoš
mobil: 603253070

1 komentář

 

M. Beran

30.8.2016

Dobry den, zni to zajimave. Nicmene jake konkurencni vyrobky byly vzaty v uvahu a porovnavali jste napr. klasicky ionizator vzduchu, ktery dela stejnou praci a neni treba nic obmenovat ? biologicke pachy tim lze neutralizovat a ac neodstrani pricinu, tak vzduch vycisti…

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>