V roce 2016 čekají podnikatele změny v oblasti DPH

Štítky:

V oblasti DPH nastane v roce 2016 několik změn, na které se musí podnikatelé připravit: Daňové přiznání budou muset už bez výjimky podávat elektronicky, budou muset podávat kontrolní hlášení a režim přenesené daňové povinnosti se dále rozšíří.

Všichni plátci DPH už jenom elektronicky

Fyzické osoby měly v roce 2015 možnost získat výjimku k podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty na papírovém formuláři v případě, že jejich obrat za předchozích 12 kalendářních měsíců nepřesáhl šest milionů korun nebo pokud nestanovil zákon on-line podání z jiných důvodů. Od roku 2016 má být tato výjimka zrušena, pokud projde doprovodný zákon k elektronické evidenci tržeb, o němž má parlament teprve jednat.

Kontrolní hlášení navíc k přiznání k DPH

Největší změnou, která podnikatele čeká od roku 2016, bude povinnost podávat vedle daňového přiznání ještě kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení bude ve skutečnosti nový druh daňového přiznání. Musí ho podat všichni plátci DPH, kteří v daném období přijali zdanitelné plnění s místem plnění v ČR nebo si uplatnili nárok na odpočet DPH. Toto kontrolní hlášení bude obsahovat podrobný přehled všech uskutečněných a přijatých zdanitelná plnění za dané zdaňovací období. Bude obsahovat DIČ dodavatele a odběratele, číslo daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum povinnosti přiznat daň, základ daně a daň. Bude se podávat pouze elektronicky ve formátu xml a přesně stanovené struktuře buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) nebo přes datovou schránku. Právnické osoby – plátci DPH budou povinny odesílat kontrolní hlášení měsíčně vždy do 25. dne následujícího měsíce bez ohledu na zdaňovací období, fyzické osoby – plátci DPH je budou odesílat ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Přenesená daňová povinnost – reverse charge se rozšíří

Režim reverse charge, což znamená přenesení daňové povinnosti z dodavatele na odběratele, se od roku 2016 rozšíří o dodání nemovité věci plátci, pokud plátce, který nemovitou věc dodává, uplatní daň podle paragrafu 56 odstavce 5 zákona o DPH. Konkrétně se toto opatření týká tohoto zboží: emisní povolenky, obiloviny a technické plodiny, vybrané kovy, mobilní telefony, notebooky a tablety, herní konzole, integrované obvody a nejnověji cukrová řepa.

Režim reverse chargé je zaveden z důvodu snahy o eliminaci daňových úniků při obchodování s vyjmenovanými druhy zboží a bude se týkat jenom dodávek, jejichž částka na jednom dokladu přesáhne 100 tisíc korun v základu daně.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>