Zadlužil se váš zaměstnanec? Neriskujte pokutu!

Štítky: , ,

Snadno si dovedete představit, že se jednotlivec může kvůli osobním dluhům dopracovat až do situace, kdy je na něj uvalena exekuce. Co když je ale shodou okolností tento zadlužený jednotlivec právě vaším zaměstnancem? Myslíte, že se vás to netýká? Naopak. I pro zaměstnavatele plynou z exekuce jeho zaměstnance povinnosti a jejich nesplnění může znamenat i pokutu.

Dluhy tedy nejsou zátěží pouze pro dlužníka a jeho rodinu, ale také pro jeho zaměstnavatele. Přestože v poslední době poněkud ubylo osob, na něž je exekuce uvalena, zvýšil se naopak mezi těmito osobami počet těch, na které je uvaleno několik exekucí. Tato situace potom představuje pro zaměstnavatele nemalou zátěž v podobě agendy, kterou musí jeho mzdová účetní vykonávat nad rámec svých běžných povinností.

Povinnosti spojené s vedením exekuce proti zaměstnanci má podnik od okamžiku, kdy je mu doručen příkaz soudního exekutora k provedení exekuce srážkami ze mzdy zaměstnance. Každá firma zaměstnávající dlužníky musí komunikovat s exekutorskými úřady a dbát především na správné pořadí exekučních srážek, za jejich správný a včasný výpočet a platbu vůči exekutorskému úřadu.

Příslušné předpisy, kterými se přitom zaměstnavatel řídí, jsou ustanovení § 279 a následující zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a dále nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní nezabavitelné částky a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení. Pokud je proti zaměstnanci souběžně vedeno více exekucí, je nutno řídit se ještě zákonem č. 119/2001 Sb., o souběhu exekucí.

V rámci celého exekučního procesu má zaměstnavatel povinnost dokládat přehled o příjmech zaměstnance a informovat exekuční úřad o případné změně jeho pracovního poměru, předběžné vyčíslovat nezabavitelné částky a výši exekučních srážek, evidovat všechny aktivní exekuční výměry a výši dlužných částek, musí správně stanovit pořadí exekučních srážek a jejich výši a provést včas příslušnou platbu. Musí držet na účtu deponované prostředky, dokud exekuce nenabude právní moci a je rovněž odpovědný za vypořádání deponovaných exekucí při skončení pracovního poměru a při skončení exekuce.

Výpočet srážek ze mzdy se odvíjí z čisté měsíční mzdy dlužníka. Do této částky se nezapočítávají částky poskytované na náhradu nákladů spojených s výkonem povolání, jako jsou např. cestovní výlohy. Od čisté mzdy se odečte základní nezabavitelná částka stanovená pro každý rok a nezabavitelné částky na každou vyživovanou osobu.

Pokud zaměstnavatel zjistí, že nelze srážky provádět např. pro nemoc zaměstnance, má zaměstnavatel povinnost tuto okolnost sdělit exekutorskému úřadu a předat mu vyúčtování dosud provedených srážek. Pokud zaměstnanec po dobu jednoho roku nepobírá mzdu v takové výši, aby z ní srážky mohly být odváděny, může zaměstnavatel dát podnět k zastavení výkonu exekuce srážkami ze mzdy.

Za nedodržení povinností vyplývajících z exekucí zadluženého zaměstnance může být zaměstnavateli uložena pokuta až 50 tisíc korun, dokonce na něj může být uvalena i žaloba, pokud srážky správně a včas neodvede.

S pracovně právními spory poradí advokátní kancelář Maur Legal s.r.o.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>