Povinnosti na úřadech

Začátkem podnikání nebo založením společnosti vzniká začínajícím podnikatelům řada povinností.

Finanční úřad
Vymezuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Podnikatel, který získá oprávnění k podnikatelské činnosti je povinen do 30 dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. 

Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci nejpozději do 15 dnů od vzniku povinnosti srážet daň nebo zálohy na ni nebo daň vybírat, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

  • dani z příjmů právnických osob
  • dani z přidané hodnoty
  • v případě vlastnictví nemovitostí – přihláška k dani z nemovitostí
  • v případě využívání motorových vozidel – přihláška k dani silniční
  • v případě zaměstnanců – přihláška k dani z příjmů jako plátci

Živnostenský úřad

podle zákona č. 455/1991, o Živnostenském podnikání. Povinností podnikatele je oznámit předem zahájení, případně ukončení provozování živnosti v provozovně.

OSSZ
vymezuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Podnikatel, zaměstnávající osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x) zákona o důchodovém pojištění, musí oznámit Okresní správě den zahájení nebo ukončení jejich pracovní činnosti do 8 dnů dané změny.

Zdravotní pojišťovna
podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Podnikatel, je povinen do 8 dnů vzniku dané skutečnosti oznámit u zdravotní pojišťovny:

  • nástup zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení
  • změnu zdravotní pojišťovny zaměstnance, pokud mu to zaměstnanec sdělil
  • skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné

Úřad práce

zákon č, 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Při uvolnění nebo vzniku pracovního místa, je povinen zaměstnavatel do 10 kalendářních dnů tuto skutečnost oznámit příslušnému úřadu práce. A do 10 dnů oznámit i obsazení těchto míst.

Povinnost sjednat zákonné pojištění

Je povinnost sjednat zákonné pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání podle § 205d odstavec 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění zákona č. 37/1993 Sb. Pojištění musí být placeno za každého zaměstnance. Výše je stanovena přílohou k vyhlášce a vychází z vykonávané činnosti zaměstnanců.
 

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>