Založení svěřenského fondu

Kdo může zřídit svěřenský fond?

Svěřenský fond může založit jak fyzická, tak i právnická osoba. Tato osoba – zakladatel svěřenského fondu – vyčlení část svého majetku do svěřenského fondu. O vyčlenění majetku z vlastnictví zakladatele je sepsána smlouva. Může to být smlouva mezi zakladatelem a správcem, v tom případě má ze zákona formu notářského zápisu. Svěřenský fond může být zřízen také na základě závěti, fond potom nevstupuje do dědictví.

Jak založit svěřenský fond?

Svěřenský fond vznikne vyčleněním určité části majetku z vlastnictví zakladatele fondu, tento majetek se pak stává majetkem samostatným a anonymním, který nemá právní subjektivitu a k němuž nikdo nemá vlastnické právo. V oficiálních registrech, jako např. v katastru nemovitostí, je majetek svěřenského fondu zapsán pod jménem svěřenského správce s dodatkem, že se jedná o svěřenského správce.

Do svěřenského fondu lze vložit majetek v jakékoli formě, jak movitý, tak i nemovitý. Z nemovitého majetku se pak neuplatňuje 4% daň z nabytí nemovitých věcí, jak je tomu např. při vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti.

K čemu svěřenský fond slouží?

Svěřenský fond se nejčastěji využívá jako nástroj k dlouhodobé správě rodinného nebo firemního majetku především s ohledem na jeho stabilní strukturování v budoucnosti. Lze ho také využít k zachování anonymity majetku. Zakladatel má kontrolu nad kapitálem a nad příjmy vyplácenými obmyšlenému svěřenského fondu.

Podle účelu lze rozdělit svěřenské fondy na fondy zřízené k soukromému účelu a na fondy zřízené k veřejně prospěšnému účelu; tento účel je v průběhu celé existence fondu neměnný.

V případě zřízení svěřenského fondu pro případ úmrtí odpadá často zdlouhavé dědické řízení a placení dědických nákladů.

V neposlední řadě si zakladatel fondu rovněž sníží daňový základ a tím i daňové odvody.

Vznik svěřenského fondu

Svěřenský fond vznikne zápisem do příslušného veřejného rejstříku. V souladu se zákonem 460/2016 Sb. ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, je od 1.1.1018 nutno ve veřejném rejstříku – evidenci svěřenských fondů – registrovat veškeré nově vznikající svěřenské fondy. Fondy zřízené před rokem 2018 bylo nutno zaregistrovat do 1.7.2018.

V souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz vstoupila 1. 7. 2017 v účinnost novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která zavedla evidenci skutečných majitelů.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>