Začít podnikat na živnostenský list nebo si raději založit s.r.o.?

Štítky: , ,

Začátkem roku 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník a zároveň začal platit nový zákon o obchodních korporacích. Obě dvě tyto zákonné normy nastavily nová pravidla pro vznik společností a zasloužily se zejména o to, že je nyní pro živnostníky podstatně snazší přejít na podnikání jako právnická osoba.

Proč? Hlavně proto, že povinný minimální základní kapitál pro založení společnosti s ručením omezeným už není 200.000,-Kč, ale pouhá jedna koruna. Z toho důvodu začaly od začátku roku 2014 poměrně rychle vznikat nové malé společnosti, které si zakládají řemeslníci.

Živnostníci neboli osoby samostatně výdělečně činné mají totiž proti „eseróčkům“ celou řadu nevýhod v podnikání. Vyjmenujeme alespoň ty nejpodstatnější:

  • živnostník především ručí celým svým, a tedy i rodinným majetkem, zatímco podnikatel podnikající formou s.r.o. ručí pouze omezeně, jak už název napovídá, společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem, společníci však jen do výše nesplaceného vkladu (proto se doporučuje vždy celý vklad splatit co nejdříve)
  • živnostník má nízkou možnost daňové optimalizace, zatímco s.r.o. má možnosti daňové optimalizace výhodnější
  • živnostník platí výrazně vyšší sociální a zdravotní pojištění než s.r.o., které nemusí tyto platby za daných okolností hradit vůbec
  • firma ve formě s.r.o. budí v obchodních partnerech nebo klientech větší respekt a působí důvěryhodněji než firma živnostníka, s.r.o. je v podnikatelské praxi vnímána jako finančně stabilnější partner
  • vzhledem k tomu, že při prodeji podniku fyzická osoba dále ručí za všechny nesplacené závazky ke dni prodeje podniku, je mnohem snazší prodat společnost s ručením omezeným než podnik patřící živnostníkovi a navíc po 5 letech existence s.r.o. není výnos z prodeje společnosti zatížen daní z příjmů
  • jménem společnosti může jednat více osob i bez plné moci, zatímco živnostník je na všechno sám, musí zvládnout jak řemeslo, tak i administrativu, účetnictví, marketing atd.
  • pokud živnostník zemře, zanikne jeho podnik, zatímco společnost s ručením omezeným funguje i po smrti svého původního zakladatele, majitele či jednatele, společnost je předmětem dědictví a v zavedené firmě mohou pokračovat dědicové

V neposlední řadě pro právnické osoby přichází v úvahu možnost získat dotace z fondů EU.

Už jste se rozhodli?

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>