Založení s.r.o.

Štítky: ,

Začínáte s podnikáním a nevíte, jak začít? Nejobvyklejší způsob, jak začít podnikat, je založení společnosti s ručením omezeným. Její velká obliba pramení z její poměrně jednoduché správy a nenáročného obchodního vedení. Celý proces založení společnosti s ručením omezeným však tak jednoduchý není a může v České republice trvat průměrně 1 až 2 měsíce, doba závisí na počtu nutných úředních úkonů a na struktuře budované společnosti. Pokud ale využijete služeb profesionální společnosti, můžete mít svou novou s. r. o. zapsanou v obchodním rejstříku již během osmi pracovních dní.

Co je třeba znát předem

Název společnosti

Dříve, než přistoupíte k zahájení úředních kroků, měli byste mít jasno o názvu své příští společnosti. Je třeba prověřit, zda v obchodním rejstříku (OR) již není zaregistrován stejný nebo zaměnitelný název.

Sídlo společnosti

Další věc, kterou je lépe rozhodnout ještě před založením společnosti, je její sídlo. Je třeba mít na paměti, že pokud zvolíte sídlo na vlastní adrese, musíte doložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla a výpis z Katastru nemovitostí. Profesionální firma zaměřená na zakládání společností vám samozřejmě opatří veškeré dokumenty související se sídlem společnosti. Můžete se ale rozhodnout i pro virtuální sídlo společnosti na adrese v Praze nebo jiném velkém městě, což zvýší prestiž vaší firmy v očích vašich potenciálních klientů a obchodních partnerů.

Osoba odpovědného zástupce

Oprávnění k podnikání v dané oblasti vzniká při založení s.r.o. ohlášením příslušné živnosti na živnostenském úřadě. Živnosti jsou volné, řemeslné, vázané a koncesované. V případě provozování vázané, řemeslné nebo koncesované živnosti právnickou osobou zákon vyžaduje ustanovení osoby odpovědného zástupce.

Osoba odpovědného zástupce potřebuje k založení s.r.o. předložit následující dokumenty:

 • Prohlášení odpovědného zástupce dle § 46 odst. 2 písm. g zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (úředně ověřený podpis)
 • V případě živností řemeslných, vázaných či koncese je nutné doložit příslušné vzdělání a praxi (originál listin nebo ověřená kopie)

Společníci

Společníkem (tedy vlastníkem společnosti) může být při založení s.r.o. fyzická nebo právnická osoba.

Fyzická osoba

 • jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození u cizinců), adresa trvalého pobytu
 • výši obchodního podílu

Česká právnická osoba:

 • obchodní firmu (název), IČ, sídlo, výpis z OR ne starší 3 měsíce
 • výši obchodního podílu

Zahraniční právnická osoba:

 • aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný doklad vydaný příslušným orgánem země, kde má společnost sídlo. Z tohoto dokumentu musí být především zřejmé, kdo je oprávněn za společnost jednat a že společnost existuje. Dokument musí být navíc přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • výši obchodního podílu

Statutární orgán – jednatel

Jednatelem společnosti s ručením omezeným (tím, kdo za ni jedná)může být pouze fyzická osoba. Není vyžadován trvalý pobyt na území ČR, a to ani v případě jde-li o občana zemí mimo EU. Za společnost lze jednat okamžitě po rozhodnutí valné hromady, nikoliv až po zápisu nového jednatele do obchodního rejstříku.

Jednatel – občan ČR

 • jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíce
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)

Jednatel – občan EU

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu ne starší 3 měsíce přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)

Jednatel – občan zemí mimo EU

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu a z rejstříku trestů ČR – oba ne starší 3 měsíce, zahraniční navíc přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>