3 věci, které mají kritický vliv na úspěch Vašeho podnikání

Správné nastavení procesů, jejich neustálá optimalizace a schopnost včas identifikovat příležitosti a hrozby. To jsou 3 kritické oblasti, které mají vliv na to, jak úspěšní budete jako manažer či majitel společnosti.

Správné nastavení procesů

Podle časopisu Enterpreneur.com činí rozdíl v prodejních výsledcích mezi společnostmi, které mají obchodní proces nastavený správně a které jej správně nastavený nemají až desítky procent!

Správné nastavení procesů je nutné nejen pro celkový úspěch, ale i pro dílčí vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých obchodníků či obchodních týmů.

Správně nastavený proces, který zůstává konzistentní po dlouhou dobu, Vaší firmě rovněž dává lepší základ pro rozhodování o změnách, ať už v prodejní strategii, marketingové komunikaci či plánování výroby.

Obchodní proces lze v tomto směru přirovnat ke „smyslu“, který neustále vstřebává okolní vlivy a následně manažerovi pomůže lépe vyhodnotit to, co je dobé a co ne (tak jak Vám v reálném životě např. zrak pomůže odhalit, nakolik je blížící se situace, s ohledem na historické zkušenosti, významným rizikem).

Neustálá optimalizace procesů

Pokud je pro Vás „správné nastavení procesů“ něčím neuchopitelným, tak vězte, že žádný proces není natolik univerzální, aby byl schopen být úspěšný po dlouhou dobu (řekněme desítky let). Měnící se nákupní chování (např. s ohledem na ekonomickou situaci), prodejní techniky (používání nových kanálů) či novou konkurenci.

Z tohoto důvodu je nutné obchodní procesy neustále revidovat a optimalizovat. Správně nastavený proces v tomto směru chápejte jako proces, který odpovídá aktuálním tržním podmínkám, je spravedlivý vůči jednotlivým členům obchodního týmu, reflektuje možností Vaší firmy (i co se týče výroby) a dostatečně motivuje veškeré zainteresované pracovníky. Takový proces Vám rovněž umožní lépe odhalit budoucí „hvězdy“ ve Vašem týmu.

Včasná identifikace příležitostí a hrozeb

Čím větší část Vaší práce bude zabírat administrativa a „management“, tím více budete ztrácet styk s reálným světem (ve smyslu prodejů). Hůře se Vám tak mohou odhalovat nové příležitosti. Například, Vaši klienti se mohou začít ptát po:

  • možnosti inzercí na nových platformách
  • produktech citlivějších k životnímu prostředí
  • možnostech jiných způsobů přepravy, komunikace apod.

Pokud budete mít správně nastavené procesy, rychleji a snáze získáte zpětnou vazbu od obchodníků a identifikujete tak nové příležitosti či hrozby. Spíše tak Vaši firmu povedete směrem k úspěchu.

Základem je odpovídající infrastruktura

Abyste mít správně nastaveny procesy, byli je schopni rychle aktualizovat vzhledem na měnící se trendy a měli možnost přesně vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých obchodníků, budete potřebovat kvalitní infrastrukturu. Vzhledem k obchodu se jedná zejména o kvalitní CRM systém, který kromě výše uvedených věcí zároveň nebude obchodníky zatěžovat novou administrativou a nebude na ně klást vysoké nároky na znalost IT prostředí (Vaši obchodníci pak toto řešení spíše přijmou za své a budou je skutečně využívat). V České republice mezi taková řešení patří CRM společnosti Raynet, které pro Vás má i tu výhodu, že si jej (v plné funkčnosti) můžete vyzkoušet na 30 dnů zdarma. To už je ale jiná část příběhu o obchodních procesech, která pokračuje na internetových stránkách www.raynet.cz.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>