Co možná nevíte o letošních novinkách v založení společnosti

Štítky:

Od začátku roku 2014 platí řada změn v pravidlech pro zakládání společností, zejména společností s ručením omezeným.

Povinný minimální základní kapitál

Především jde o snížení minimálního základního kapitálu z dosavadních 200.000 Kč na 1 Kč. Základní kapitál již v současné době neplnil svůj původní úkol – pojistku proti případné platební neschopnosti společnosti, neboť nemusel být pro tyto případy ve společnosti nijak blokován. Přesto lze zakladatelům nových společností doporučit, aby dávali přednost základnímu kapitálu vyššímu než minimální jedné koruně. Obchodní partneři by totiž snadno mohli nahlížet na „jednokorunové“ společnosti jako na společnosti méně důvěryhodné.

Obchodní podíly

Nově bude možno u s.r.o. vydat různé druhy podílů a s nimi spojených odlišných práv a povinností společníků. Majitelé budou moci vlastnit několik podílů stejného nebo odlišných druhů. Tuto možnost ocení např. podnikatelé, kteří budou uvažovat o budoucím přistoupení dalšího společníka. V takovém případě nebudou již nuceni provádět administrativně složitější proces rozdělení podílu, ale již předem připravený oddělený podíl budou moci převést.

Obchodní podíly bude možno snadněji převádět na jiné společníky i třetí osoby. Každý společník bude moci převést svůj obchodní podíl ve společnosti na jiného společníka. Podíl společníka může být nově představován tzv. kmenovým listem, tj. cenným papírem podobným akcii. Převod takového podílu se pak bude provádět podobně jako při převádění akcií pouhým předáním s vyznačeným rubopisem. Kmenový list však na rozdíl od akcií nebude moci být obchodován na akciových trzích.

Odpovědnost jednatelů

Nově se posuzuje odpovědnost jednatelů vůči společnosti, jednatel je povinen jednat pečlivě, s potřebnými znalostmi, loajálně, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Jednatel, který poruší povinnost péče řádného hospodáře, musí společnosti vydat majetkový prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získala, a pokud to není možné, nahradit jej společnosti v penězích.

Odborná pomoc se založením společnosti

Začínajícím podnikatelům odborně poradíme, jaká forma společnosti je pro ně nejvhodnější, poskytneme jim komplexní servis založení společnosti na míru přesně podle jejich podnikatelských potřeb a požadavků.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>